Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-19 åk 6 SO: Historia - Vasatiden och Östersjöriket Sverige CR

Skapad 2019-01-15 16:28 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6
1500-talet och 1600-talet är en spännande period i Sveriges historia. Maktkamp och krig, men även utveckling. Sverige fick fler städer, ett postverk bildades och vår första tidning gavs ut. Detta och mycket mer kommer du att få lära dig under arbetsområdet.

Innehåll

 

Mål för elev

Du ska ha kunna berätta fakta om Vasatiden och Östersjöriket Sverige och då kunna använda historiska begrepp. Du ska även kunna tolka och resonera om olika källors trovärdighet och användbarhet. Du ska kunna skilja ut vad som är historiska källor och vad som är tolkningar.

 

Genomförande

Arbetet pågår under vårterminen 2019.

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, pararbeten och diskussioner. Vi kommer se utbildningsprogram och filmer.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att kunna fakta om Vasatiden och Östersjöriket Sverige, vad som hände och hur Sverige utvecklades. Bedömningen avser även hur du kan använda olika historiska begrepp som hör till arbetsområdet. Bedömningen avser slutligen hur du kritiskt kan granska, tolka och värdera källor och hur källorna kan användas för att få historisk kunskap.Innehåll

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500 - 1700.

Hur historia används och historiska begrepp.Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
  • använda historiska begrepp
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Matriser

Jä vt-19 åk 6 SO: Historia - Vasatiden och Östersjöriket Sverige CR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt - Beskriva
Eleven kan använda hi-ämnets begrepp och berätta fakta om historiska händelser, och visar då kunskaper som är …
grundläggande
goda
mycket goda
Aspekt - Granska
Eleven kan föra resonemang om källornas trovärdighet och användbarhet på ett ...
i huvudsak fungerande sätt
relstivt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: