Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 o 8 Människokroppens organsystem Vt 2019

Skapad 2019-01-15 20:39 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Biologi
Arbetsområdet omfattar vår hälsa och hur våra kost- och sömnvanor påverkar detta. Vidare undersöker vi människokroppens olika organsystem samt vilka sjukdomar som kan drabba oss.

Innehåll

Kunskapskrav vi ska arbeta med och bedöma:

 • Känna till olika biologiska sammanhang och kunna använda biologins begrepp modeller och teorier.
 • Kunna resonera kring hälsa och sjukdomar och visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Kunna samtala och diskutera kring frågor som rör hälsa och skiljer då på fakta och värderingar.
 • Kunna söka naturvetenskaplig information och använda denna information i diskussioner och redovisningar

När det här arbetsområdet är klart ska du:

 • ha grundläggande kunskaper om människans olika organ och vilka funktioner de har.
 • känna till vilka sjukdomar som är relaterade till detta.
 • få en förståelse för hur vi tar hand om vår hälsa till exempel vad gäller kostvanor och sömn.

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • arbeta med boken och instuderingsfrågor
 • se på filmer
 • genomföra laborationer
 • genomföra grupparbeten och presentationer.

Material:

Tid:

 • v. 5: Grupparbete om organsystem
 • v. 6: Hälsa, kost, sömn, celler, vävnad, organ
 • v. 7: SPORTLOVET
 • v. 8: Grupparbete med presentation
 • v. 9 : Presentationer och filmer
 • v. 10: Repetition
 • v. 11: Sammanfattning och prov

Bedömning:

 • Grupparbete med presentation
 • Prov
 • Laborationsinlämningar

 

Begrepp:

 1. Hälsa - kost, sömn (sömnbrist)
 2. Stress - stressrelaterade sjukdomar - depression
 3.  Celler, vävnader och organer
 4. Stamceller - Tumörer/Cancer
 5. Ämnena i maten
 6. Matspjälkning
 7. Magsäckens arbete, Bukspott och galla, tarmsaft och ludd
 8. Mat och hälsa - övervikt, anorexi, bulimi
 9. Blod, blodgrupper - blodsjukdomar
 10. Lymfan och levern - gulsot 
 11. Hjärtat - blodtryck
 12. Artärer, ven, kapillärer
 13. Luftvägarna - tal och sång, skydd mot damm, bakterier och virus i luftvägarna 
 14. Lungorna, Luftrör, Lungblåsor - gasutbyte 
 15. Njurarna - Blåskatarr, urinförgiftning
 16. Miljömål för frisk luft

 

 

Syfte:

 • Undervisning i ämnet biologi ska syfta till att Du utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för dig själv och naturen.
 • I arbetsområde kroppen lär Du dig om hur din kropp fungerar.
 • Ju mer du känner till desto mer kan du påverka hur du mår.

 Dessa förmågor ska du träna:

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör människokroppen
 • Genomföra undersökningar 
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska  samband gällande hälsa och livstil

 

Tidsplanering:

V.4 Introduktion - Hälsa (tankekarta, sömn, motion, näring, brainstorming)

V5 Celler och Cancer, Vävnader och Organs.246-249

V.6 Liv och Död, Ämnena i Maten 250 -253

V.8 Matens väg genom kroppen 254 -255

      Mat och Hälsa: Tänder och karies, 

                                Kräkning och diarre

                                Magsår

                                Anorexi och bulimi

                                Diabetes 256 - 257

V.9 Övervikt , sug efter socker, mat och motion, din energiförbrukning 258 -259

V. 10 Luftvägarna och lungorna: Tal, skydd mot damm, hur vi andas, virus och bakterier i andningsvägarna 260 -263

V.11 Hållbar Utveckling: luftföroreningar påverkar hälsa

V11.Prov

Arbetssätt:

TitaNO boken i biologi

Ugglans NO - en webbsida med genomgångar

Filmer på sli.se

https://biologi.ugglansno.se/kurs-manniskokroppen-del1/

 

Begrepp, sjukdomar, funktionshinder

 Viktiga begrepp

Sjukdomar och funktionshinder

Förbränning/cellandning, druvsocker, koldioxid, proteinfabrik (ribosom), energiverk (mitokondrie), cellmembran, stamcell, 

cancer,

Proteiner/aminosyror, kolhydrater/druvsocker, fett/fettsyror och glycerol, sönderdelning, enzym, tarmludd, 

karies, diarré, diabetes, ätstörningar 

Lungblåsor, gasutbyte, diafragma, flimmerhår, struplock

lunginflammation, förkylning

 

Artär, ven, kapillär, lilla och stora kretsloppet, klaffar, kranskärl

 

åderförkalkning, blodpropp, kärlkramp, hjärtinfarkt,  

Röda och vita blodkroppar, blodplättar, lymfkörtlar, antikroppar, blodgrupp (”AB0”)

anemi,

Röd och gul benmärg, leder, Skelettmuskler, hjärtmuskler, glatta muskler, muskelfiber, muskelcell, kondition, mjölksyra. Överhud, läderhud, underhud, pigmentceller, känselkroppar, talgkörtlar, svettkörtlar.

 

 

Central innehåll:

 • Kroppens celler, organ och organsystem samt deras uppbyggnad, funktion och samverkan

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel (ex. tobak)

 • Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas

 • Virus, bakterier, infektioner och smittspridning samt antibiotika och resistenta bakterier

 • Historiska och nutida upptäckter samt deras betydelse för samhällets och människans levnadsvillkor, till exempel penicillin och transplantationer

 

Vad bedöms?      

 • Genomförande av uppgifter

 • Användning av begrepp, modeller och teorier

 • Deltagande, motiveringar och resonemang i diskussioner

 • Upptäckter som rör människokroppen och dess betydelse för människans levnadsvillkor. 

 • Läxförhör och skriftligt prov

Kunskapskrav:

 

E

C

A

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. 

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss delunderbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

 

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner. 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.  

 

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. 

 

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. 

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

 

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner. 

 

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexasamband som rör människokroppens byggnad och funktion.  

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. 

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. 

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

 

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner. 

 

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.  

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/mitokondriellasjukdomar-enover

 

Uppgifter

 • Biologi Prov - lämna in din text här

 • Biologi Prov - lämna in din text här

 • PROV i biologi 7/03

 • Stamceller och Malignt melanom

 • Presentation Kroppen och Hälsa

 • Människokroppen och Immunsystemet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: