Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd, Tre-i-rad

Skapad 2019-01-15 21:05 i Grebbestadsskolan Tanum
Tre-i-rad, mäta, rita och borra.
Grundskola 4 Slöjd
I detta arbete skall du få tillverka ett tre-i-rad spel. Du kommer få öva dig på att mäta och rita med hjälp av stålskala, vinkelhake och strykmått. Dessutom kommer vi gå igenom säkerheten och lära oss använda pelarborrmaskinen. Efter avslutat arbete kommer du få beskriva utifrån begreppen nedan.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

I detta arbete lär eleven sig om; 

- hur man använder maskiner på ett säkert sätt, vilka risker det finns

- mäta och rita med olika vertyg,

- borra med pelarborren

- beskriva sitt arbete med slöjdbegrepp ( stålskala, strykmått, fogsvans, vinkelhake och pelarborr)

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

För att nå målen behöver eleven;

- delta i undervisningen och jobbar på lektionerna

- göra de olika momenten (tekniken)

- slutföra uppgiften

- kunna beskriva vad eleven har gjort och lärt dig

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Arbetet startar v3 och beräknas ta ca 3 lektioner

 

Vid avslutat arbete eller vid sista lektion skriv om begreppen:

- stålskala, -vinkelhake, - strykmått, - fogsvans, - pelarborr

Du skall ta kort på verktygen/maskiner och beskriva vad de heter, vad man använder dem till.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: