Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den industriella revolutionen och emigrationen under 1800-talet åk 8 ht-2020

Skapad 2019-01-16 09:22 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Den industriella revolutionen är en av de största förändringarna i människans historia. Vi ska titta närmare på hur det gick till när Västeuropa genomgick utvecklingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle och hur det påverkade människornas levnadsvillkor och samhället.
Grundskola 8 Historia
Den industriella revolutionen under 1700/1800-talet förändrade människors sätt att leva. Många lämnade landsbygden för att flytta in till de snabbt växande städerna. Industrin blev den viktigaste näringsgrenen istället för jordbruket. Under 1800-talet utvandrade även en stor del av Europas befolkning till Amerika. 1,2 miljoner svenskar utvandrade under perioden 1851-1910.

Innehåll

Centralt innehåll från Lgr11

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900

- Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Mål för arbetsområdet

Efter att vi arbetat med detta område ska:

 • du ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under industrialismen och emigrationen.
 • du kunna föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.
 • du kunna förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • du kunna använda för arbetsområdet relevanta historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Vi läser gemensamt och individuellt om den industriella revolutionen och emigrationen i Sverige under 1800-talet.
 • Du lyssnar på lärarledda genomgångar i ämnet
 • Vi ser filmer som berör och förtydligar arbetsområdet.
 • Centrala ord och begrepp förklaras.
 • Fördjupningsuppgift i par kring den industriella revolutionen.
 • Enskild reflektionsuppgift kring emigrationen.

 

Detta ska du kunna:

1. Du ska kunna förklara varför den industriella revolutionen började i Storbritannien.

2. Du ska känna till hur människorna påverkades av industrialiseringen och uttrycka åsikter om vad som är positivt och negativt med utvecklingen samt resonera kring likheter och skillnader mot idag. 

3. Du ska känna till hur jordbruket förändrades i England och förstå vad som drev fram förändringarna. Du ska också kunna föra en diskussion kring vad som var positivt och negativt med förändringarna.

4. Du ska känna till vad den stora emigrationen till USA innebar, orsaker och konsekvenser till denna. 

 

Examination:

- Fördjupningsuppgift i par kring den industriella revolutionen.

- Enskild reflektionsuppgift kring emigrationen.

- Arbete och diskussioner i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Den industriella revolutionen och emigrationen.

Ej uppnått
E
C
A
1. Kunskaper om sammanhang
Du har grundläggande kunskaper om den industriella revolutionen och emigrationen.
Du har goda kunskaper om den industriella revolutionen och emigrationen.
Du har mycket goda kunskaper om den industriella revolutionen och emigrationen.
2. Orsaker och konsekvenser
Du visar ovanstående genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenserna av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar ovanstående genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenserna av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar ovanstående genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenserna av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
3. Villkor och värderingar
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
4. Använda referensramar
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
5. Referensramar till idag
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
6. Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
8. Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om den industriella revolutionen kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om den industriella revolutionen kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om den industriella revolutionen kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: