Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Tal

Skapad 2019-01-16 09:52 i Grebbestadsskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 5 Matematik
Vi ska under några veckor arbeta de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att träna på problemlösningsuppgifter med flera räknesätt och lära oss vad prioriteringsregeln innebär. Division med rest och negativa tal är nya kunskapsområden som vi ska gå igenom och träna. Som ni förstår så blir multiplikationstabellen otroligt viktig för att kunna lösa talen smidigt, så träna, träna.

Innehåll

Viktiga begrepp inom området:

 • prioriteringsregeln
 • rest
 • negativa tal
 • likhetstecknet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik - Tal

Kan till viss del / Behöver träna mer
Har godtagbara kunskaper / Kan oftast
Har mer än godtagbara kunskaper / Är säker
Vet att multiplikation och division går före addition och subtraktion, sk prioriteringsregeln.
Kan räkna division med minnessiffror.
Förstår vad som menas med negativa tal.
Kan jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal.
Förstår likhetstecknets betydelse.
Kan multiplikationstabellen 1-10.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: