Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränbyskolan Litteraturhistoria Nordiskt 1880- och 90-tal

Skapad 2019-01-16 10:14 i Gränbyskolan Uppsala
Upplysningen och romantiken i litteraturen
Grundskola 8 Svenska
Du kommer att under några veckor få bekanta dig med berömda författare och deras verk. Du får även studera hur samhället såg ut och hur det förändrades under 1800-talet och hur förändringarna påverkade litteraturen. Arbetet avslutas med ett prov.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev. Efter avslutat arbete ska du:

 • känna till hur samhället förändrades under senare delen av 1800-talet och hur detta påverkade litteraturen
 • känna till begreppen realism och naturalism 
 • känna till vad nittiotalisterna stod för
 • känna till några författare och deras viktigaste verk

 

 Arbetsformer. I undervisningen kommer du att

 • läsa om litteraturen och författarna i Svenska Direkt 9, sidorna 130-147
 • läsa och bearbeta textutdrag i Svenska Direkt 9, sidorna 97-99, 210-224, 229-234,
 • läsa kompletterande texthäfte till litteraturstudium för årskurs 9 
 • läsa utdrag ur "Sunnebalen" av Selma Lagerlöf
 
 • se film: "Realism och naturalism" (studi.se) Svenska krusbär, August Strindberg (www.oppetarkiv.se) kort avsnitt ur "Ett dockhem" på engelska (Youtube), "Ett halvt ark papper" (www.oppetarkiv.se), början av "Kejsaren av Portugallien (oppetarkiv.se)
 • skriva en insändare inspirerad av dikten "Esplanadsystemet" av August Strindberg eller av "Ett dockhem" av Henrik Ibsen

 Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig

 • genom att aktivt delta i lektionsarbetet
 • skriva en insändare
 • skriva ett prov
 • lämna in din skrivbok med anteckningar och miniporträtt

Uppgifter

 • Skriva insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Gränby totalmatris i svenska 7-9

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Läsförståelse
Genom att göra **enkla** sammanfattningar av olika texters innehåll med **viss** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **grundläggande** läsförståelse.
Genom att göra **utvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **relativt god** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god** läsförståelse.
Genom att göra **välutvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **god** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god** läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om **tydligt framträdande budskap** i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra **utvecklade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då **till viss del** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då **relativt väl** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då **väl** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak** fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl** fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl** fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge **enkla** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge **utvecklade** omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge **välutvecklade och nyanserade** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl** fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: