Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2019-01-16 10:24 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Bort från skolan - ut i verkligheten! Du skall skriva ett reportage och behöver då ta kontakt med ett företag eller liknande som du kan besöka, för att samla information till din text. Där skall du bekanta dig med verksamheten, prata med någon person, samt ta bilder - för att sedan beskriva detta med inlevelse i ditt reportage.

Matriser

Sv SvA
Reportage

Rubrik 1

E
C
A
Planering
Eleven hittar bakgrundsinformation till reportaget, planerar och genomför en intervju samt tar ställning till och bedömer materialet på ett enkelt sätt
Eleven hittar bakgrundsinformation till reportaget, planerar och genomför en intervju samt tar ställning till och bedömer materialet på ett utvecklat sätt
Eleven hittar bakgrundsinformation till reportaget, planerar och genomför en intervju samt tar ställning till och bedömer materialet på ett välutvecklat sätt
Medvetenhet om mottagaren
Redovisar händelser mer än upplevelser
Förmedlar upplevelser, engagemang och reflektioner
Förmedlar, tolkar och värderar upplevelser
Beskrivningar
De flesta uppslag utvecklas något Detaljer med begränsad betydelse för helheten. Enkel miljöbeskrivning
Relevanta uppslag och egna synvinklar utvecklas, Relevanta detaljer med betydelse för helheten. Utvecklad miljöbeskrivning.
Utnyttjar genrens möjligheter God balans mellan detaljer-översikt, personligt-allmänt Engagerad miljöbeskrivning.
Språklig kvalitet
Begränsat ordval, enkel meningsbyggnad Tempusfel som inte stör förståelsen
Strävan efter varierat ordval och meningsbyggnad Tempus huvudsakligen korrekt
Utvecklat ordval och varierad meningsbyggnad Arbetar medvetet i olika tempus
Skrivregler, stavning, styckeindelning
Relativt korrekt
Få formella fel
Få formella fel, gott bruk av markörer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: