Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Egen kunskapsutveckling

Skapad 2019-01-16 11:34 i Torpskolan Lerum
Grundskola F
Den här planeringen täcker det mesta av svenskämnet. Tanken är att du nu ska välja det område du har störst behov av att förbättra dig inom. Välj de arbetsuppgifter du anser ger dig rätt utmaning. Fråga om du känner dig osäker!

Innehåll

Den här planeringen utgår från din personliga sammanfattande matris i svenska.

Du väljer ett arbetsområde som du behöver arbeta med, utifrån bedömningen som är gjord i din matris.

Här följer en förteckning över vad de olika bedömningskategorierna i matrisen, står för.

 

1A - Läsa skönlitterärt och förstå textens innehåll och budskap

1B - Läsa sakprosatexter med rätt strategi för att greppa aktuell texts innehåll

2A - Läsförståelse; sammanfattning med tidsaspekter och orsakssamband

2B - Läsförståelse; sammanfattning med den lästa textens koppling till andra texter

3A - Läsförståelse; tolka textens budskap kopplade till egna erfarenheter

3B - Läsförståelse; tolka textens budskap kopplade till livsfrågor och omvärldsfrågor

4 - Läsa: Resonemang kring den skrivna texten/boken med kopplingar till författaren

5 - Läsa: Slutsatser hur den skrivna texten/boken har påverkats av sin samtid (historiskt och kulturellt perspektiv)

6A1 - Skriva olika slags texttyper (friare struktur)

6A2 - Skriva olika slags texttyper genrespecifikt (striktare regler; protokoll, reportage mm)

6B - Språklig variation i olika texttyper

6C - Skriva; Berättande text med komplex uppbyggnad och gestaltande beskrivningar

7A - Söka, välja ut och sammanfatta information. Informationen och källornas trovärdighet

7B - Sammanställning med fungerande språk, citat och källhänvisningar

8A - Levandegöra textens budskap genom koppling till olika estetiska uttrycksformer

8B1 - Ge respons på en texts innehåll och uppbyggnad

8B2 - Bearbeta och förbättra text efter respons

9 - Samtala & diskutera; ställa frågor samt framföra åsikter och argument

10 - Förbereda och genomföra muntliga redogörelser

11A - Svenska språkets historia, ursprung och särdrag

11B - Jämföra svenska språket med närliggande språk; likheter & skillnader

Uppgifter

  • Svenska - Egen Kunskapsutveckling; område 6-7

  • Svenska - Egen Kunskapsutveckling; område 1-5

  • Svenska - Egen Kunskapsutveckling; område 8-11

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: