Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Spotlight 5" Engelska årskurs 5

Skapad 2019-01-16 12:47 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
I arbetet med engelska i årskurs 5 kommer vi att prata, skriva, lyssna och läsa. Vi kommer att använda oss av materialet Spotlight 5 samt filmer, sånger och andra texter.

Innehåll

Inledning och syfte:

Under läsåret kommer du att träna på att kunna uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Du får träna dig på att läsa och förstå engelska texter. Du får möjlighet att utöka ditt ordförråd och träna på att anpassa ditt språk till mottagaren. Du ska utveckla ditt förtroende för din egen förmåga att använda dig av engelska i olika sammanhang. Du ska även ges möjlighet att utveckla din kunskap om grammatiska strukturer i engelskan.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Innehåll:

Arbetssätt: läsa, lyssna på och använda engelska i tal och skrift. Utöka ditt ordförråd genom ansvarsfullt arbete med att läsa in glosor, lyssna på och läsa olika engelska texter samt hörövningar. Vi kommer att använda oss av Spotlight 5, samt Tummen upp engelska åk 5, för färdighetsträning, samt sånger och film/serier på engelska. Genomgångar och övningar i engelsk grammatik kommer också att vara ett återkommande inslag i undervisningen.

Bedömning:

Du kommer att bedömas enligt matrisen nedan genom:

Interaktionen på lektionerna samt deltagande i enskilda- par- och grupparbeten.

Skriftliga läxförhör.

Skriftliga diagnoser.

Muntliga förhör samt hörtester.

Mål:

 • Kunna delta i en konversation, dvs. kunna förstå andra och svara/ge tilltal som är passande.
 • Kunna läsa en text och besvara frågor utifrån den i skrift men även muntligt.
 • Kunna skriva och läsa en enklare text.
 • Kunna förstå talad engelska och agera utifrån den, exempelvis utföra en handling och besvara frågor, detta både muntligt och skriftligt.

Uppgifter

 • Engelska v.19, lektion 1-2

 • Engelska v.19, lektion 1-2

 • Engelska v.18, lektion 1-2

 • Engelska v.18, lektion 1-2

 • Engelska vecka 17, lektion 1–2

 • Engelska v.16, lektion 1–2

 • Engelska v.18, lektion 1-2

 • Engelska v.19, lektion 1-2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: