Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider med 4års-grupp

Skapad 2019-01-16 13:12 i Vallmon förskola Flen
Förskola
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturenskretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformads att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Innehåll

När vi har vår 4års-grupp och ska ha aktivitet ute ville vi ha vår egen plats att gå till. Vi bestämde att vår plats skulle vara salsta kulle. Vid vårt första besök under hösten upptäckte vi ett stort vackert ekträd. Där barnen konstaterade att löven hade trillat ner. Då bestämde vi (Sara & Patrik) att detta skulle vårt årstidsträd. Vi vill koppla vårat träd där vi kan visa att vårt träd förändras när årstiden förändras. Denna planering kommer därför att sträcka sig över ett helt år.

Vårt vårdträd Eken 2019 

Vårt höstträd Eken 2018

Vårt vinterträd Eken 2019

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: