Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Die Geschichte Deutschlands

Skapad 2019-01-16 13:17 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Under de kommande veckorna kommer du att få lära dig om Tysklands historia, med fokus på 1900-talet. Vi kommer att fördjupa oss särskilt kring 30-talet (nazismen), 60-talet (Berlinmuren byggdes) och 80-talet (Berlinmuren revs). Ett nytt litet grammatiskt moment kommer dessutom introduceras: possessiva pronomen i ackusativ och dativ (mein/meine/meinem…)

Innehåll

Die Geschichte Deutschlands 

Eine Themaarbeit für Klasse 9

Att göra:

Under de kommande veckorna kommer du att få lära dig om Tysklands historia, med fokus på 1900-talet. Vi kommer att fördjupa oss särskilt kring 30-talet (nazismen), 60-talet (Berlinmuren byggdes) och 80-talet (Berlinmuren revs). Du kommer bl.a. att få läsa texter om Anne Frank (13-åringen som skrev dagbok under tiden då judarna förföljdes), Imre Kertez (nobelpristagare samt överlevare från Auschwitz), om hur Berlinmuren kom till, om flyktförsök som gjorts över muren, om återföreningen etc. Vi kommer att ha reflekterande skrivning om händelser som påverkat Tysklands historia. Dessa kommer ni sedan få bearbeta genom kompisrättning och grammatikrepetition.  Till temat är en Learnifysida kopplad med Youtubeklipp, webövningar, quiz och lite annat. Ett nytt litet grammatiskt moment kommer dessutom introduceras: possessiva pronomen i ackusativ och dativ (mein/meine/meinem…) Ni kommer få redovisa ett levnadsöde muntligt, på valfritt sätt. Vi kommer se en spelfilm med tyskt tal under temat. 

 

Mål:

Få en inblick i Tysklands 1900-talshistoria. Få förståelse för hur det kunde vara att leva under nazitiden och under Berlinmurs-epoken. Målet är dessutom att ni får träning i hörförståelse (genom bl.a. filmvisning), i läsförmåga (genom olika slags textläsning), att ni får utöka ert ordförråd, samt att ni får träning i att formulera er i tal och skrift (bl.a. genom era muntliga presentationer, reflektionsskrivning och kompisbearbetning).

 

Syfte (ur LGR 11):

”Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna (...) ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används”

 

Kunskapsredovisning

- Texterna visar du att du förstått genom att du kan svara på läsförståelsefrågorna till texterna samt att du kan återge innehållet med egna ord

- Din skriftliga förmåga visar du i reflekterande skrivningar

- Glosor och grammatikkunskaper visar du att du lärt dig genom muntliga och skriftliga glosförhör

- Din muntliga förmåga visar du i din slutredovisning samt i övningar under lektionerna.

- Ev. hör- och läsförståelse                           

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
Tyska

E
C
A
Tala
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du pratar tyska. Ditt uttal är förståeligt. Din grammatik är inte helt korrekt, t.ex. verbböjning, men du gör dig förstådd.
Du kan prata enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar när du pratar tyska. Tydligt uttal. Du gör dig förstådd utan problem, även om det grammatiska inte är helt korrekt, så har du flyt i pratet. Du visar att du förstått de grammatiska moment vi arbetat med, t.ex. verbböjning, även om det blir lite fel ibland.
Du kan prata enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Mycket tydligt uttal. När du redovisar muntligt gör du det med flyt och gott uttal. Du har god koll på den grammatik vi arbetat med, t.ex. ordföljd och verbböjning.
Läsa och lyssna
Du förstår sammanhangen/helheten i texterna vi läser (även om du inte förstår alla ord). Du kan återberätta med egna ord vad texten handlar om i stort. Du kan förstå det viktigaste i tal i lugnt tempo (även om du inte förstår allt)
Du kan läsa texterna och förstå det huvudsakliga innehållet samt även tydliga detaljer. Du kan kommentera innehållet med egna ord, både helhet och detaljer. Du förstår det mesta i tydligt tal och kan även uppfatta tydliga detaljer
Du förstår texterna vi läser och kan dessutom uppfatta väsentliga detaljer. Du förstår det mesta och uppfattar även väsentliga detaljer i tydligt tal. Du kan översiktligt redogöra för detta och kommentera innehåll och detaljer
Skriva
Du kan skriva enkelt och begripligt. Du kan t.ex. välja bland texter och talat språk samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan även göra enkla förbättringar av dina egna texter . Enkla ord, enkel meningsbyggnad Även om grammatik och stavning inte är korrekt så kan man förstå dig.
Du kan formulera dig relativt tydligt när du skriver. Du kan t.ex. välja bland texter och talat språk samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan också bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter Varierat ordförråd, varierad meningsbyggnad, stavning fungerar bra God koll på de grammatiska moment vi arbetat med, t.ex. verb.
Du kan formulera dig relativt tydligt och sammanhängande och i viss mån anpassa skriften till mottagarna. Du kan t.ex. välja bland texter och talat språk samt på ett relevant och effektiv sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan också bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter Mycket varierat ordförråd, varierad meningsbyggnad och god stavning. Mycket god koll på de grammatiska moment vi arbetat med, t.ex. verbböjning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: