👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2019-01-16 13:22 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola F – 3 Religionskunskap
Människan har i alla tider försökt förstå och förklara sin tillvaro och existens. Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer. Kunskap om religioner och andra livsåskådningar är extra viktigt i dagens samhälle som är präglat av kulturell mångfald. Religionskunskap behövs därför för att öka toleransen i samhället och förståelsen mellan människor.

Innehåll

Under grej of the day är nu temat religion. Vi bekantar oss närmre med de tre Abrahemitiska religionerna samt grekisk mytologi. Under våren kommer även fornnordisk mytologi in då vi kommer arbeta med forntiden. Vi lär oss om likheter och skillnaderna i religionerna samt hur religion påverkat människans sätt att se på världen vi lever i. 

 

Vi kommer att skriva, lyssna, söka fakta och använda oss av våra multimodala resurser för att driva arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3