👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- sva år 1

Skapad 2019-01-16 13:29 i Herrestadsskolan F-3 Uddevalla
Grundskola 1 Svenska som andraspråk
Svenska år 1.

Innehåll

Vi arbetar på dessa sätt i svenskan i år 1:

ASL-  Att skriva sig till läsning. Vi arbetar med veckans bokstav och eleverna får lista ord, pyssla om bokstaven och skriva en text kopplad till bokstaven. 

Läsning-  Ving Läsning i smågrupper. Vi arbetar med arbetsblad som är kopplade till texterna. Vi övar läsförståelse och instruktioner. 

                 Veckoläsning - Vi läser varje vecka i boken Magiska kulan. 

Muntliga redovisningar- Eleverna redovisar för varandra i gruppen om vad de har skrivit i ASL. 

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk år 1-3

Läsa

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Läsa med flyt
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Relatera till egna erfarenheter
...och relatera detta till egna erfarenheter.

Skriva

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
Läslig text
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Lyssna, tala och samtala

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • SvA   välja och använda språkliga strategier,
Samtala
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
Strukturera redogörelser
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.