Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 7 Syra & baser (Kemi) Vecka 10-14 VT-20

Skapad 2019-01-16 13:50 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi arbetar med syror, baser och neutrala ämnen. Kollar hur man kan neutralisera något surt. Vi jobbar med begrepp som; pH-värde, indikator, försurning. Vi kommer också att jobba med kemiska föreningar - salter och lära oss om joner. Det blir prov i slutet av veckan. På fredagen ska vi fokusera på temat alkohol, tobak och beroende.

Innehåll

Ta gärna hem boken och kolla igenom sidorna vi gått igenom under dagens lektion, men du avgör själv hur mycket du behöver läsa hemma. Ett alternativ är att göra uppgifterna som hör till varje avsnitt eller i slutet av kapitlet. Du tar själv ansvar för att ta igen det du eventuellt har missat.

Planen kommer eventuellt ändras under veckan för att anpassas till klassens tempo och nivå.  

OBS! Några elever behöver en förminskad kurs av olika anledningar. Så här ser den ut:

- Koll på grunderna om surt, neutralt och basiskt: Sid 104 - 107

- Neutralisering, försurning och pH-värde: 114 - 116

- NO-salens säkerhetsregler och närvaro på labbarna.

Måndag:

Grundläggande kunskaper om surt, basiskt, neutralt. LAB: Vi testar indikatorer (BTB, indikatorpapper, fenolftalein, rödkål). LAB: Vi mäter pH-värde på vanliga livsmedel.

Film om indikatorer (om du varit sjuk på måndagen) https://www.youtube.com/watch?v=jsjzy5BlK1g&t=1s

Vi diskuterar begrepp som t ex fräta och pH-värde. Kemiboken sid 104 - 107.

Vi repeterar också säkerhetsregler för NO-salen. Vi repeterar periodiska systemet och atomen. Vi tränar oss också på att skriva labbrapporter.

Uppgifter: Testa dig själv sidan 107

 

Tisdag:

Vi börjar med att kolla vad vi lärde oss under måndagen. 

Vi studerar vanliga syror; Saltsyra, svavelsyra (starka syror), kolsyra, ättiksyra (svaga syror). Kollar egenskaper och kemiska formler. Jobbar med begreppet "surt". Kemiboken sid 108 - 111. LAB: Vi testar att fräta sönder en metallbit i saltsyra.

Vi studerar vanliga baser; Natriumhydroxid (stark bas), ammoniak (svag bas). Kollar egenskaper och kemiska formler. Jobbar med begreppet "basiskt". Kemiboken sid 112 - 115.

Vi repeterar enkel formelskrivning. Vi tittar på vad väte är och förklarar vad en vätejon är. Sedan testar vi att förklara med formler vad som hände när metallbiten lades i saltsyran. Då förstår man vilken gas som bildas och vad som händer med metallen som fräts bort.

LAB: Vi testar tre okända vätskor. 

Uppgifter: Testa dig själv sidan 111, 116

 

Onsdag:

Vi arbetar med neutralisation och diskuterar begreppet försurning. LAB: Titrering (vi blandar ett basiskt ämne med ett surt för att neutralisera ). Kemiboken sid 68, 115,116. Vi undersöker vilka problem man kan få med försurning och hur detta kan motverkas. Vi kollar sammanfattningen av kapitlet på sid 119 och jobbar med några frågor på "Finalen" sid 120 - 121.

Vi jobbar med jonföreningar (salter) och diskuterar begreppet jon och kristall. Kemiboken 124 - 126. Vi diskuterar varför de flesta jonföreningar är vattenlösliga.

Uppgifter: Test dig själv sidan 129

 

Torsdag:

LAB: Vi testar tre olika organiska syror (C-vitamin, citronsyra, vinsyra) - vilken är surast? Alla skriver labrapport. Den skall lämnas in på fredag.

Vi arbetar lite med mineralämnen och tittar på människans behov av salter (Kemiboken sid 130-131) och djurens behov ( sid 145 -147).

Vi repeterar och labbar på det vi har arbetat med, framför allt surt och basiskt. Vi kanske ser en film?

Eleverna arbetar med frågorna på sid 107, 111, 116, 120-121, 129 och frågor på kompletterande ark.

Här är en Quizlet som kan användas som instuderingsfrågor; https://quizlet.com/295437582/kemi-prov-syror-och-baser-flash-cards/

 

 

Fredag:

Första lektionen blir det PROV på hela kursen. Sedan arbetar vi resten av dagen med Alkohol, tobak och beroende. Vi ser hur centralstimulerande medel påverkar nervsystemet. Möjligen tar vi också upp narkotika och anabola steroider/dopning. 

 

______________________________________________________________

Till elever som har långsiktigt höga ambitioner: 

Här följer några internetsidor/videosnuttar från Youtube till er som är speciellt intresserade av joner, atomer och hur elektroner "hoppar".

 

Elektronkonfiguration:

https://www.youtube.com/watch?v=zvfe8GEXImA

Joner:

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/joner/

Uppgifter

  • Instuderingsfrågor

  • Lapprapport vilken är surast? 7A

  • Labrapport tre syror

  • Labbrapport neutralisation. 7C

Matriser

Ke
Kemi - matris

E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Beskriva och Förklara
Eleven använder kemins begrepp, modeller och teorier för ett förklara materiens uppbyggnad och omvandlingar
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Beskriva och Förklara
Eleven undersöker hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och beskriver då kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp
Enkla resonemang, beskriver
Utvecklade resonemang, förklarar
Välunderbyggda resonemang, förklarar och generaliserar.
Beskriva och Förklara
Eleven för resonemang om kemiska processer i mark/luft/vatten och visar samband i naturen
Enkla resonemang, enkla samband
Utvecklade resonemang, relativt komplexa samband
Välunderbyggda resonemang, komplexa samband
Beskriva och Förklara
Eleven resonerar om påverkan på miljön och funderar på åtgärder för hållbar utveckling
Enkla resonemang, några åtgärder
Utvecklade resonemang, visar på för- och nackdelar med olika åtgärder
Välunderbyggda resonemang, visar ur olika perspektiv på för- och nackdelar med olika åtgärder.
Undersökning - planering
Eleven planerar en undersökning/laboration
Genom att bidra med idéer
Som funkar med någon justering
Självständigt, som det sedan går att arbeta systematiskt utifrån
Undersökning - utvärdering
Du drar enkla slutsatser, samt bidrar med förslag på förbättringar
Jämför resultat med hypotes/uppgift, drar utvecklade slutsatser och ger förslag på förbättringar/felkällor
Jämför resultat med hypotes/uppgift och teori, drar välutvecklade och underbyggda slutsatser, ger förslag på förbättringar och anger felkällor.
Undersökning - dokumentation
Du gör enkla rapporter med bilder/tabeller/diagram
Du gör utvecklade rapporter med bilder/tabeller/diagram
Du gör välutvecklade rapporter med bilder/tabeller/diagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: