👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt 8 kap. 3 Algebra

Skapad 2019-01-16 14:11 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Under det här arbetsområdet kommer du bl.a. att få lära dig att förenkla parentesuttryck, multiplicera in variabler i parenteser, lösa ekvationer mer parentesuttryck och lösa ekvationer med x i båda leden.

Innehåll

Viktiga begrepp: Uttryck, variabel, ekvation, obekant tal, led, balansmetoden, parentes

Veckoplanering: 

Vecka

Grön kurs

Blå kurs

Mål kap 3 Algebra

Läxa

v. 2

100-103

116-117 (118)

arbetsblad 3:2

Uttryck med variabler

Ekvationer

Ekvationer med x i båda leden

Arbetsblad 3:1

v. 3

104-106

119-120

Addition och subtraktion med parenteser

Multiplikation med parenteser

Arbetsblad 3:2-3:3

v. 4

107-109

121-122

grön kurs

Problemlösning med ekvationer

Arbetsblad

v. 5

Röd kurs s.124-126

grön kurs

Mer om uttryck med variabler

Ekvationslösning

Mer om uttryck med parenteser

Arbetsblad

v. 6 

E-prov

Röd kurs 127-128

E-prov

Konjugatregeln

 

v.7

129-130 + 132-133

Fördjupning  och repetition

Problemlösning med ekvationer

Faktorisera uttryck

Arbetsblad

v.8

 

 

 

 

v.9

Repetition och PROV (E, C-A)

Repetition och PROV (E, C-A)