Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurie projekt

Skapad 2019-01-16 16:23 i Lillåsen Storfors
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Vasa-Kyrk Förskoleområde
Förskola
Under senaste tiden har vi märkt att det finns ett stort intresse bland våra barn för dinosaurier.

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Vi har flera barn som har stort intresse och kunnande om dinosaurier. De barnen funderade med sina kompisar hur och varför dinosaurierna dog. Flera barn berättade att de dog efter vulkanutbrott. Vi bestämde oss då att (följa barnens intresse) lära oss mer om dinosaurierna och deras liv och tid.

Vart ska vi?

Vilka Prioriterade mål från Läroplanen utgår vi från?

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

-ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

-upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

-ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper

Syfte

Genom projektet vill vi träna samarbete och lösa uppgifter tillsammans.

Vi vill lära oss mer om hur dinosaurierna levde. Barnen kan dela med sig av kunskaper de redan har om dinosaurier.

När dinosaurielandet är klart ska barnen använda det och leka med och låta deras fantasi få flöda.

Hur gör vi?

Förutsättningar

Vi kommer att arbeta i ett projekt under en till två dagar i veckan under en period eller så länge intresset finns kvar.

Metod

Hur förbereder vi barnen?

Vi frågar vad de vet om dinosaurier, vad de vill veta, tittar på bilder, filmer och läser i böcker och på lärplattan för att ta reda på fakta om dinosaurier. Vi pratar om hur det kunde ha sett ut på dinosauriernas tid, vad de levde av och vad det fanns för växter  m.m. Vi gör flera experiment, vulkanutbrott, vatten- och is-experiment m.m.

Vi kommer att bygga ett dinosaurieland och låta barnen vara delaktiga i utformandet. Vi använder olika material i skapandet av landet och barnen får prova på att konstruera, klistra och måla då vi tillverkar landet, olika växter, vulkanen m.m. Barnen ska själva få vara delaktiga och utforma hur landet ska se ut.

Vi ska lära oss vad en paleontolog är och vad hen arbetar med. Vi kommer titta på hur dinosaurieägg kläcks, vi gräver ut dinosaurieskelett och sätter ihop dom m.m.

Vi kommer att använda oss av någon ramsa eller sång som handlar om dinosaurier.

Dokumentation

Vi dokumenterar under tiden vi har projektet genom att ta bilder och reflektera med barnen.


Hur blev det?

Reflektioner?

Utvärdering

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: