Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition - Tid och räknesätt - Bråk och decimaltal - åk 6

Skapad 2019-01-16 19:13 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Repetition av arbetsområdena Tid och räknesätt Bråk och decimaltal Prov 1 - åk 5

Innehåll

Tidsperiod

Januari 2019

 

Konkretisering av målen

Vi tränar och repeterar områden från föregående årskurser: Tid och räknesätt samt Bråk och decimaltal. Inom detta område tränar vi klockan, omvandling och beräkning av tid, multiplikation och division med 10, 100 och 1000, förkortning av bråk och beräkning av bråk,  taluppfattning där man ordnar bråk eller decimaltal i storleksordning, avrundning och överslagsräkning, samt problemlösning.

 

Bedömning

För att visa att du har god taluppfattning ska du kunna avrundning och överslagsräkning.

För att visa att du behärskar begreppet tid och omvandling och beräkning av olika tidsenheter ska du kunna klockan såväl analogt som digitalt, omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet. 

För att visa att du förstår sambandet mellan multiplikation och division ska du kunna göra uträkningar i multiplikation och division med 10, 100 och 1000. 

För att visa att du behärskar och förstår bråk ska du kunna ordna bråk  i storleksordning, göra enkla beräkningar med bråk samt förkorta bråk.

För att visa att du behärskar och förstår decimaltal ska du kunna ordna decimaltal i storleksordning samt göra enkla beräkningar med decimaltal.

För att visa att du behärskar problemlösning ska du kunna lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Repetition matematik - Tid och räknesätt samt Bråk och decimaltal - åk 6

Repetition matematik - Tid och räknesätt samt Bråk och decimaltal - åk 6

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Taluppfattning
Du behöver vuxenhjälp för att: kunna avrundning och överslagsräkning.
Du är till viss del säker på att: kunna avrundning och överslagsräkning.
Du är ganska säker på att: kunna avrundning och överslagsräkning.
Du är mycket säker på att: kunna avrundning och överslagsräkning.
Multiplikation och division med 10, 100 och 1000
Du behöver vuxenhjälp för att räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
Du är till viss del säker på att: räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
Du är ganska säker på att: räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
Du är mycket säker på att: räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
Klockan analogt och digitalt
Du behöver vuxenhjälp för att: läsa av klockan såväl analogt som digitalt.
Du är till viss del säker på att: läsa av klockan såväl analogt som digitalt.
Du är ganska säker på att: läsa av klockan såväl analogt som digitalt.
Du är mycket säker på att: läsa av klockan såväl analogt som digitalt.
Omvandling och beräkningar med tidsenheter
Du behöver vuxenhjälp för att: behärska omvandling och beräkning av olika tidsenheter för att kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet.
Du är till viss del säker på att: behärska omvandling och beräkning av olika tidsenheter för att kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet.
Du är ganska säker på att: behärska behärska omvandling och beräkning av olika tidsenheter för att kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet.
Du är mycket säker på att: behärska omvandling och beräkning av olika tidsenheter för att kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet.
Problemlösning
Du behöver vuxenhjälp för att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar.
Du är till viss del säker på att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar.
Du är ganska säker på att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar som är ganska lätta att följa.
Du är mycket säker på att: lösa enkla matematiska problem och visa tydliga och effektiva lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: