👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Max´s movie

Skapad 2019-01-16 21:05 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Engelska
Max is 11-years old and has a tough everyday life. He is bullied at school and has a mother who is very distracted. But Max has an active imagination and takes every chance to escape into his filmmaking with his imaginary friend, the brave and mighty warrior, Tariq.

Innehåll

Lgr 11, del 1 och 2

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Undervisning

Max´s Movie innehåller tio spännande avsnitt. Filmen är även textad på engelska vilket underlättar för elevernas hörförståelse samt tränar på att läsa engelska i något snabbare takt. Att använda film som hörförståelse övning tränar även elevernas strategier att förstå engelska. Bilder och sammanhang i filmen underlättar för förståelse, precis som i det verkliga livet.

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
 • Du kommer att få följa serien Max´s movie
 • Du kommer att få genomgångar och diskussioner på engelska
 • Du kommer att arbeta med ord och frågor kopplade till filmen
Målet med undervisningen är att:
 • Du ska utveckla din förmåga att tolka och förstå innehåll i talad engelskA
 • Du ska utveckla din förmåga att formulera och kommunicera i tal och skrift 
 • Du ska kunna använda språkliga strategier för att göra dig förstådd på engelska 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • Kommunicera i tal och skrift
 • Göra dig förstådd på engelska med hjälp av olika språkliga strategier.
Du visar dina förmågor genom:
Instudering av ord och uttryck från filmen samt delta i samtal/diskussioner.

 

 

                                                            

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6