Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling av en teknisk produkt Tunaskolan

Skapad 2019-01-16 21:40 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Teknik
Hur fungerar en pacemaker? Hur ser morgondagens genteknik ut? Är det skadligt med magnetröntgen?

Innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

Fördjupa dina kunskaper inom en aktuell teknisk produkt som du presenterar på lektionen, muntligt el i filmformat. Ditt arbete ska fokusera på behovet av produkten och hur det har påverkat utvecklingen till dagens färdiga produkt. Se classroom för en mer detaljerad arbetsbeskrivning.

Du arbetar enskilt med projektet under vecka 3-4 och redovisningen sätter igång i vecka 5, måndag den 28/1.

 

Följande ska ingå i presentationen/filmen:

  • Beskrivning av hur föremålet är uppbyggt och fungerar. Förklara vilka delar som uppfinningen har och vad de gör för att den ska fungera. Välj bilder där man kan se uppfinningens olika delar. Med hjälp av bilden ska du förklara hur uppfinningen fungerar. Använd ämnesspecifika begrepp.
  • Varför tillverkades föremålet?
  • Vem använde produkten? Vem använder produkten idag? Hur har den förändrats över tid?
  • Hur ser framtiden ut?
  • Resonera med hjälp av naturvetenskapliga fakta kring hur du tror behovet ser ut och varför.
  • Hur har produkten påverkat individen, samhället och miljön.

Matriser

Tk
Tekniska lösningar

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Tekniska lösningar
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Beskriver enkelt den tekniska lösningen. Använder till viss del ämnesspecifika begrepp när den tekniska lösningen beskrivs. Skriver enkelt om hur viktiga delar samverkar i den tekniska lösningen för att uppnå en ändamålsenlig funktion.
Beskriver relativt väl den tekniska lösningen. Använder till stor del ämnesspecifika begrepp när den tekniska lösningen beskrivs. Skriver relativt väl om hur viktiga delar samverkar i den tekniska lösningen för att uppnå en ändamålsenlig funktion.
Beskriver utförligt den tekniska lösningen. Använder ingående ämnesspecifika begrepp när den tekniska lösningen beskrivs. Skriver ingående om hur viktiga delar samverkar i den tekniska lösningen för att uppnå en ändamålsenlig funktion.
Teknikutveckling
Resonera kring drivkrafter för teknikutveckling.
För resonemang i ett led kring den tekniska lösningen samt hur den har förändrats under tid. För resonemang som till viss del styrks med naturvetenskaplig fakta.
För resonemang i två led med antingen för- eller nackdelar kring den tekniska lösningen samt hur den har förändrats under tid. För utvecklade resonemang som relativt väl styrks med naturvetenskaplig fakta.
För resonemang i två led med både för- och nackdelar kring den tekniska lösningen samt hur den har förändrats under tid. För välutvecklade resonemang som väl styrks med naturvetenskaplig fakta.
Teknikval
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
För resonemang i ett led om vilka konsekvenser valet av den tekniska lösningen kan få för individ, samhälle och miljö.
För resonemang i två led med antingen för- eller nackdelar om vilka konsekvenser den tekniska lösningen kan få för individ, samhälle och miljö.
För resonemang i två led med för- och nackdelar om vilka konsekvenser den tekniska lösningen kan få för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: