Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och grafer, Kappa 9 Ht 2018

Skapad 2019-01-16 21:50 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Matematik
Du ska arbeta med begreppet funktion ock lära dig att tolka grafer till funktioner och till verkliga händelser.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad?

Du kommer att lära dig 

  • rita och ange punkter i ett koordinatsystem
  • avläsa och tolka grafer som visar proportionaliteter och samband med en fast och en rörlig del
  • använda formler som visar samband
  • tolka olika typer av diagram
  • tolka räta linjens ekvation
  • hur funktioner kan användas för att undersöka förändring och förändringstakt och andra samband

Hur?

Vi kommer dels att arbeta med uppgifter i din lärobok, grundkursen, som alla arbetar med, kurs 1 som är lätt och passar dig som tycker att grundkursen är svår och behöver träna mera, samt kurs 2 för dig som snabbt blir klar och behöver mer utmaningar. En del av er börjar med uppgifter från baspärmen.

Vi kommer också att arbeta med gemensamma uppgifter och olika gruppuppgifter och vi kommer att använda datorprogrammet Geogebra för att undersöka grafer och funktionssamband.

Matriser

Ma
Planering

Område/Undervisning
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Övrigt material
Detta måste du minst lära dig
Arbeta också gärna med
47-48
Funktioner
S 107 - 113
S 114 - 116
S 117 - 118
A-blad : • Koordinatsystem • Proportionalitet
• Koordinatssystemets uppbyggnad och vad origo är • Hur proportionella samband ritas som grafer • Innebörden av riktningskoefficienten k i en proportionalitet y = kx • Hur olika typer av grafer kan tolkas
• Spegling i koordinatsystem
49-3
Andra linjära funktioner
S 119 - 130
S 131 - 133
S 134 - 138
A-blad : • Linjära funktioner • Rörelsediagram • Tolka diagram • Laborationslådor • Geogebra
• Innebörden av riktningskoefficienten (k) och den konstanta termen (m) i räta linjens ekvation y = kx + m • Skillnaden mellan variabler och konstanter • Skillnaden mellan växande och avtagande funktioner • Hur olika typer av grafer kan tolkas
• Att räkna ut linjens ekvation

Ma
Bedömning

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om funktioner och visar det genom att tolka formler, uttryck och grafer för direkt avläsning och genom att tolka enkla grafer till verkliga händelser på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om funktioner och visar det genom att tolka formler, uttryck och olika grafer till verkliga händelser på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om funktioner och visar det genom att tolka grafer för att få fram samband och formler i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Du kan rita koordinatsystem och grafer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan rita koordinatsystem och grafer till samband på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan rita koordinatsystem grafer till samband i koordinatsystem med säkerhet och precision.
Problemlösning
Du kan välja använda formler och grafer för att lösa enkla problem i vardagliga situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan välja och använda formler och grafer för att lösa olika problem i vardagliga situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan välja och använda formler och grafer för att lösa olika problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt med mycket gott resultat.
Resonemang
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att tolka, översätta och formulera formler, uttryck och grafer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att tolka, översätta och formulera formler, uttryck och grafer på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att tolka, översätta och formulera formler, uttryck och grafer på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: