Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholm

Skapad 2019-01-17 09:08 i Viken Storfors
Arbetar med språket utifrån materialet Före Bornholm. Arbeta med de materialet som riktar sig till barn mellan 2,5-4 år.
Förskola
Med handledning och stöd från materialet Före Bornholmsmodellen har vi under hösten arbetat medvetet med att stimulera och utveckla barnens språk men med en övergång från Babblarna som de är väl bekanta med .Under våren kommer vi att arbeta mer intensivt med materialet Före Bornholmsmodellen .

Innehåll

NULÄGE

Vi vill stödja och stimulera barnen i deras språkutveckling.Barnen tycker mycket om ramsor och sånger. Vi tycker det är bra att ta tillvara på det intresset och vidareutveckla den språkliga förmågan. Vi vill också väcka barnens intresse för böcker, sagor, bilder och skriftspråk

SYFTE

 • Kunna lyssna, återberätta, ta till sig böcker, sagor och berättelse
 • Väcka ett intresse för böcker, bilder och ord.
 • Arbeta medvetet och aktivt för att stimulera barnens språkutveckling och ordförråd.

 

METOD

 • Vi arbetar utifrån Bornholms materialet en gånger i veckan . Arbetar med det materialet som är riktat till barn mellan 2-3 år.
 • Arbetar med barnen i mindre grupper, så att alla barn får ett stort talutrymme.
 • Arbetar med sagor/berättelser på flera olika sätt - högläsning, flanosagor, "sagolådor, bilder, dramatisering och konkret material.
 • Barnen får hjälpa till att berätta sagorna/berättelserna                                         

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: