Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstidens uppgång och fall

Skapad 2019-01-17 09:08 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola F Historia
På 1600-talet växer den svenska staten och landet blandar sig i det 30-åriga kriget i Tyskland där man vinner framgång och bygger upp en stormakt i norra Europa

Innehåll

Efter arbetsområdet ska du behärska följande: 

Stormaktstiden
- Resonera kring hur den svenska staten byggdes upp och hur kungarna stärkte sin kontroll över landet
- Beskriva hur den svenska statens har utökats fram till idag
- Resonera kring orsakerna till häxprocesserna
- Kunna jämföra och resonera kring hur stormaktstiden framställs och vad det beror på
- Vara bekant med begreppen orsak, konsekvens, skillnad, likhet och stormaktstiden

Frihetstiden
- Känna till hur Sveriges politiska liv förändrades efter 1721, orsaker och konsekvenser
- Hur jordbruket förändrades under perioden
- Hur 1700-talets vetenskap påverkade och förändrade Sverige, känna till några av de svenska vetenskapsmännen som verkade då
- Kan beskriva hur tryckfrihet och parlamentarism påverkade Sverige

Matriser

Hi
Stormaktstidens uppgång och fall

Stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Statens framväxt
Postväsendet Domstolar Länsindelning Militär organisering
  • Hi  E 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapsmålet
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur den svenska staten byggdes upp och kungarna stärkte sin makt
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur den svenska staten byggdes upp och kungarna stärkte sin makt
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur den svenska staten byggdes upp och kungarna stärkte sin makt
Statens utveckling
Hur skiljer sig statens uppgifter förr från hur det är idag
  • Hi  E 6
  • Hi  E 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapsmålet
Du kan beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder och hur det har påverkat vår samtid
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och hur det har påverkat vår samtid
Du kan beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder och hur det har påverkat vår samtid
Häxprocesserna
Orsaker och konsekvenser av häxprocesserna
  • Hi  E 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapsmålet
Du har grundläggande kunskaper om häxprocesserna utifrån historiska skeenden och historiska gestalter
Du har goda kunskaper om häxprocesserna utifrån historiska skeenden och historiska gestalter
Du har mycket goda kunskaper om häxprocesserna utifrån historiska skeenden och historiska gestalter
Historisk framställning
Hur denna period framställs skiljer sig mycket åt beroende på vilken källa man studerar, vad kan det bero på?
  • Hi  E 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapsmålet
Du kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser
Du kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser
Du kan föra väl utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser

Frihetstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Parlamentarismen
Hur riksdagen tar makten och de första partierna uppstår
  • Hi  E 6
  • Hi  E 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapsmålet
Du har grundläggande kunskaper om varför perioden kallas frihetstiden och vilken roll riksdagen spelade
Du har goda kunskaper om varför perioden kallas frihetstiden och vilken roll riksdagen spelade
Du har mycket goda kunskaper om varför perioden kallas frihetstiden och vilken roll riksdagen spelade
Vetenskap
Hur jordbruket utvecklas och svenska vetenskapsmän uppfinner saker vi än Idag har nytta av och använder
  • Hi  E 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapsmålet
Jag har grundläggande kunskaper om hur jordbruket och vetenskapen utvecklades under perioden
Jag har goda kunskaper om hur jordbruket och vetenskapen utvecklades under perioden
Jag har mycket goda kunskaper om hur jordbruket och vetenskapen utvecklades under perioden
Historiska begrepp
Orsak, konsekvens, skillnad, likhet, stormaktstiden, Frihetstiden, Parlamnetarism, tryckfrihet
  • Hi  E 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapsmålet
Du förstår och kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du förstår och kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt
Du förstår och kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: