Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

terminsplanering 2019/20 finska som andraspråk åk 7-9

Skapad 2019-01-17 10:02 i Integration skola Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Terminsplanering HT-19 Ämne: Modersmål Åk 7-9 Arbetsområdet: Finland och Sverige (jämförelse av olika aspekter). Beskrivning av ämnet modersmål: Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden

Innehåll

 

                                             

 

              Bildresultat för karlshamn kommun

 

Terminsplanering HT-19 

                                      

Ämne: Modersmål                   

Åk 7-9

Arbetsområdet: Finland och Sverige (jämförelse av olika aspekter). 

                                                                               

Beskrivning av ämnet modersmål:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden

Syftet: 

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 •  Anpassa språket efter olika syften, mottagare och   sammanhang,

 •  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. 

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften ( i samband med  tema “Mitt land och Sverige”)
Centralt innehåll

 

 •  Lässtrategier för att förstå och tolka texter från  litteratur samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. 

 •  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till elevers förmågan. 

 • Använda modersmålets grundläggande grammatik. 

 •  Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande i samband med tema för olika mottagare. 

 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik 

 

 

Arbetssätt

 

Undervisningen ska genomföras genom att eleverna läser olika texter och böcker. 

 Träna på att presentera i muntlig och skriftlig form, grammatiska strukturer.   

 Arbeta med ord, utveckling av ord och begrepp förrådet, synonymer och

    motsatser samt med digital verktyg.

Bedömning:

 

 I ditt arbete kommer jag att bedöma på vilket sätt du:

 

 • Läser, förstår,  tolkar, analysera och presentera  olika texter

 • Uttrycker dig i muntlig och skriftlig form (prov, presentation, osv)

 •  Kan redovisa dina källor (böcker, karta,  Internet, osv)

Matriser

Ml
terminsplanering 2019/20 finska som andraspråk åk 7-9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Att läsa på finska
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du visar läsförståelse genom att på ett enkelt sätt sammanfatta och bearbeta texters innehåll.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.
Aspekt 2
Att skriva på finska
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler
Du använder med relativt god säkerhet. grundläggande regler
Du skriver mycket bra, på modersmål, bokstäver är inga svårigheter för dig.
Aspekt 3
Läsförståelse Hur förstår du texten när du läser?
Du har ganska bra läsförståelse när du läser. Du svarar på frågor ganska bra på modersmål . Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har väl bra läsförståelse när du läser Du svarar på frågor med väl bra modersmål. Du kommenterar innehållet på ett väl bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser Du svarar på frågor med väl bra modersmål. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Aspekt 4
Att göra en bra presentation (Powerpoint)
Du gör en enkel presentation och har några enkla fakta med. De bilder du har med är till viss del adekvata.
Du gör en utvecklad presentation som ger de fakta som behövs. Använder till övervägande del adekvata fakta.
Du gör välutvecklad presentation och har med adekvata fakta som passar till bilderna.
Aspekt 5
Att samtala (kommunicera, formulera. diskutera)
Du kan samtala och diskutera på ett enkel sätt olika frågor om “Finland och Sverige”.
Du kan samtala och diskutera på ett utvecklat sätt olika frågor om ämnet Finland och Sverige”
Du kan samtala och diskutera på ett välutvecklat sätt om ämnet “Finland och Sverige”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: