Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2019-01-17 10:28 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Geografi
Norden består av fem länder och deras öar: Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Vi kommer att lära oss om de största städerna, sjöarna, bergen mm men också om hur levnadsvillkoren ser ut i Norden. Vi lär oss att använda tematiska kartor och om natur- och kulturlandskap.

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering:

v 2 - 10

Bedömning:
Diskussionsuppgift i grupp: Jämförelse av de nordiska länderna

Kartuppgift: Sätt ut huvudstäder, stora sjöar, berg och hav 

Skrivuppgift: hållbar utveckling

Språkmål:
Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad gäller befolkning, yta, industri mm samt orsak och konsekvens. Vi använder stödmallar och Venndiagram till vår hjälp.

Digitala aktiviteter
Digitala sidor för kartträning såsom Seterra.com samt globalis.se för tematiska kartor.

Begreppslista:

 • naturlandskap
 • kulturlandskap
 • namngeografi
 • befolkning
 • hållbar utveckling
 • global
 • klimat
 • yta
 • tematisk karta
 • orsak
 • konsekvens
 • likhet
 • skillnad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Norden

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
natur- och kulturlandskap
Du berättar om hur jordskorpan formats och hur den förändras. Du kan också berätta hur det påverkar människor och djur, till exempel hur befolkningen är fördelad på jorden på grund av naturkatastrofer mm.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du förklarar tydligt med ord eller bild hur jordskorpan formats och använder något av begreppen. Du berättar också om någon plats på jorden som gör det svårt eller lätt att leva där utifrån natur- och kulturlandskapen.
Du förklarar med ord och bild hur jordskorpan formats och använder några av begreppen. Du förklarar också varför det finns platser på jorden som gör det svårt eller lätt att leva där utifrån natur- och kulturlandskapen.
Du förklarar tydligt med ord och bild hur jordskorpan formats och använder begreppen rätt. Du förklarar också varför och med flera exempel på var det finns platser på jorden som gör det svårt eller lätt att leva där utifrån natur- och kulturlandskapen.
begrepp
Du använder och förstår begreppen som hör till arbetsområdet.
 • Ge  E 6
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du använder och visar att du förstår några av begreppen som hör till arbetsområdet.
Du använder och visar att du förstår de flesta begreppen som hör till arbetsområdet.
Du använder och visar att du förstår begreppen som hör till arbetsområdet.
Namngeografi
Du kan sätta ut viktiga huvudstäder, stora sjöar, berg och hav på en karta över norden. Du ska kunna förklara likheter och skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller till exempel yta, naturresurser, befolkning, industri, klimat mm.
 • Ge  E 6
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan sätta ut några viktiga huvudstäder, stora sjöar, berg och hav på en karta över norden. Du ska kunna förklara någon likhet och skillnad mellan de nordiska länderna när det gäller till exempel yta, naturresurser, befolkning, industri och klimat.
Du kan sätta ut de flesta viktiga huvudstäder, stora sjöar, berg och hav på en karta över norden. Du ska kunna förklara några likheter och skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller till exempel yta, naturresurser, befolkning, industri och klimat och visar att du förstår någon orsak och konsekvens.
Du kan sätta ut viktiga huvudstäder, stora sjöar, berg och hav på en karta över norden. Du ska kunna förklara likheter och skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller till exempel yta, naturresurser, befolkning, industri och klimat och visar att du förstår orsak och konsekvens.
Hållbar utveckling
Du ska kunna ge exempel på hur val vi gör i vardagen när det gäller till exempel transport och val av material påverkar miljön. Du ska också kunna förklara vilka val vi behöver göra för en bättre framtid.
 • Ge  E 6
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du ger exempel på hur val vi gör i vardagen när det gäller till exempel transport eller val av material påverkar miljön. Du kan också förklara vilka val vi behöver göra för en bättre framtid.
Du ger exempel på hur val vi gör i vardagen när det gäller till exempel transport och val av material påverkar miljön. Du kan också förklara något val vi behöver göra för en bättre framtid och visar att du förstår någon orsak och konsekvens.
Du ger flera exempel på hur val vi gör i vardagen när det gäller till exempel transport och val av material påverkar miljön. Du kan också förklara vilka val vi behöver göra för en bättre framtid och visar att du förstår orsak och konsekvens.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: