Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar, spel och idrotter År 7 - VT19

Skapad 2019-01-17 10:42 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Inom detta arbetsområde får du möjlighet att prova flera olika typer av lekar, spel och idrotter. Du får prova lekar med och utan boll, varierande spel, renodlat bollspel och idrotter utan boll. Vi diskuterar spelens idé och regler, tränar teknik i de olika momenten.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Eleverna ska få röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka och rörlighet.
 • Eleverna ska träna sina grundläggande och sammansatta motoriska rörelser i kombination med olika redskap.
 • Eleverna ska kunna göra riskanalys och förebygga skador vid fysisk aktivitet.
 • Eleverna ska få möjlighet att lära sig ord och begrepp för att kunna bredda sitt ordförråd när vi samtalar om elevens upplevelse av leken, spelet eller idrotten.

Så här ska vi arbeta....

 • Eleven ska få träna på att sätta ihop olika grundformer som hoppa och springa samt träna på riktningsförändringar.
 • Eleven kommer att få genomgång av teknik, taktik, säkerhet och ansvarstagande i samband med lek, spel och idrott.
 • Eleverna får bl. a. träna på tekniska inslag, diskutera strategier och träna samarbetsförmåga.

Förmågan vi tränar...

 • Förmågan att kunna anpassa sina rörelser till olika fysiska aktiviteter.  
 • Förmågan att kunna utveckla sina sammansatta motoriska grundformer.
 • Förmågan att kunna förebygga risker i samband med fysisk aktivitet.
 • Förmågan att samtala om/ och reflektera över sin upplevelse.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Använder din kropp och hur väl du anpassar dina rörelser till aktiviteten.
 • Deltar, förstår och kan utvärdera din egen roll i leken, spelen eller idrotten.
 • Kan förebygga/minimera risken för skador 
 • Tar hänsyn till och samarbetar med dina kamrater.

 

 
-

 

 

Matriser

Idh
Lekar, spel och idrotter

F
E
C
A
Rörelse - bollspel
Din rörelseförmåga och aktivitet i de olika bollekarna, övningarna och bollspelen.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: