Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP HI VT19 - 9A & 9B

Skapad 2019-01-17 11:09 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia
1900-talets historia.

Innehåll

 

Historia

 

Imperialism, världskrig och efterkrigstid åk 9

 

 

Syfte

 

Genom undervisningen i historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Målet med undervisningen inom detta område är att du ska kunna:

 

 • Hur den europeiska dominansen ledde till imperialism och kolonialism samt hur människor upplevde detta och gjorde motstånd

 • Redogöra för nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. Utveckling och motstånd

 • Vad som hände under de båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag

 • Redogöra för historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige

 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen

 • Om FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU)

 • Om aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa

 • Visa hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor

 • Hur tidigare historia lämnar spår i traditioner och tänkande samt hur människors tänkande påverkas av deras egen tid

 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, speciellt nationella identiteter

 • Använda begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet i historiska sammanhang samt förstå hur för historiska begrepp - till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget - kan tolkas på olika sätt

 

När: V. 2-8

 

Hur: Vår lärobok "levande historia 9": 304-317, 327-331, 334-375, 376-409 och Motsvarande sidor i ”korta boken” är 12-23, 30-55 och), lektionsgenomgångar, diskussioner, film och grupparbete. Att läsa på till provet:

 • Första världskriget, ”Versaillesfördraget” s.313 – 315
 • Mellankrigstiden s.334 – 343 + 344 – 347
 • Andra världskriget s.351 – 365 + 372 – 373

 

Redovisning och bedömning: Prov Onsdag 13/2, urval av ovan nämnda sidor. Grupparbete efterkrigstiden (Kommunismens sammanbrott, Vietnamkriget, Palestina-Israel-konflikten, Kampen mellan supermakterna, Sovjetunionens historia) under v. 7-8 (muntliga redovisningar).

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: