Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria - från antiken till realismen

Skapad 2019-01-18 08:33 i Domnarvets skola Borlänge
Litteraturhistoria
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk
"Vreden, gudinna, besjung, den som brann hos Peliden Achilles"... Så börjar litteraturhistorien med Homeros' verk Iliaden. Under detta arbetsområde ska vi läsa om litteratur från olika epoker, lära oss nya begrepp som hör till litteraturen och redovisa om en epok/författare inför klassen.

Innehåll

Litteraturhistoria - från antiken till realismen

Litteraturhistoria är ett stort ämne och detta arbetsområde handlar om den västerländska (europeiska) litteraturen.

Uppgifter

Ni får ett häfte med fakta om de olika epokerna och ska svara på frågor till texterna. Sedan ska ni välja en epok att redovisa om inför klassen. Redovisningen kan ske i grupper om högst 3 personer.

 

Mål

Ni ska lära er mer om litteraturhistorien och hur litteratur kan påverka samhället och hur samhället kan påverka litteraturen. Många termer som används i samband med litteratur kommer att dyka upp och därför ska ni bekanta er med dessa inför framtiden. Hur kan man koppla svensk litteratur till olika epoker?

 

 

 

 

Uppgifter

 • Frågor till texthäftet

 • Litteraturhistoria - De olika epokerna

 • Instruktioner till redovisningen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Litteraturhistoria

Ej nått målet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källor
Inga källor redovisas.
Du redovisar dina källor på ett korrekt sätt.
Framförande
Du kan genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, flyt och engagemang.
Du kan genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, flyt och engagemang.
Du kan genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, flyt och engagemang.
Epokerna
Du kan redogöra för något typiskt drag från respektive epok.
Du kan redogöra för några typiska drag från respektive epok.
Du kan redogöra och reflektera över några typiska drag från respektive epok.
Jämförelser mellan epoker
Du kan göra enkla jämförelser mellan de olika epokerna.
Du kan göra utvecklade jämförelser mellan de olika epokerna.
Du kan göra välutvecklade jämförelser mellan de olika epokerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: