Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria

Skapad 2019-01-18 08:40 i Thorildskolan Kungälv
Grundskola F Svenska
Språkhistoria: Från indoeuropeiska till nutid, minoritetsspråk, lånord och arvord, skillnader i de nordiska språken, svenska språkets epoker, idiolekter, sociolekter och dialekter m.m.

Innehåll

Språkhistoria

Vi kommer att gå igenom svenska språkets utveckling från indoeuropeiska till idag. Vi kommer även att prata om det svenska språkets epoker, lånord och arvord, orsaker till ökning/minskning av språk m.m.

 

Dessutom går vi igenom minoritetsspråken i Sverige, lyssnar på bokmål/nynorsk och danska, diskuterar dialekter/sociolekter/ idiolekter samt språkbruk, ungdomsspråk och slang.

 

En mer detaljerad planering och datum för prov hittar ni här

 

Centralt innehåll:

  • Tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika.

  • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

  • Språkbruk i Sverige och i Norden. Några varianter på regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

  • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

  • Nya ord i språket, t.ex. lånord.

 

Bedömning:

Ni kommer att få ett prov i google forms där ni ska visa att ni har faktakunskaper. Ni kommer även att få två reflektionsuppgifter där ni ska resonera kring svenska språkets framtida utveckling samt er egen idiolekt.

 

Att plugga på:

Svenska språkets utveckling från indoeuropeiskan tills idag. (Ex på begrepp: indoeuropeiska, germanska, urnordiska, runsvenska, medeltidssvenska, äldre nysvenska, yngre nysvenska, nusvenska)

Vilka språk har influerat svenskan? Under vilka århundraden? Varför? (ty, fr, eng).

Vad är skillnaden på lånord och arvord? Ge exempel på lånord/arvord.

Vilka minoritetsspråk finns i Sverige? Vad innebär det att ett språk är ett minoritetsspråk?

De stora skillnaderna mellan bokmål/nynorsk och hur de kom till.

Hur ser utvecklingen ut bland språken i världen och varför? Hur många språk finns det i världen? Vilka är de största språken? Varför?

Vad är en dialekt/sociolekt/idiolekt och varför finns det?

 

Kunskapskrav:

 

 

E

C

A

Språkkunskap och språkhistoria

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Matriser

Sv
Språkhistoria

Rubrik 1

E
C
A
Språkhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: