Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rönnens pedagogiska planering v.t-19

Skapad 2019-01-18 08:43 i Gamla Överby förskola Vaxholm Stad
Rönnens pedagogiska planering h.t-17
Förskola
Tillsammans i en lärmiljö där gemenskapen, nyfikenheten och lusten till att lära är viktig och som driver utforskandet samt leklustan framåt.

Innehåll

Rönnens pedagogiska planering vårterminen 2019

 

Barngruppen består under vårterminen av barn födda år 2016 och 2017. Det är 16 barn och 3 pedagoger samt timmar av vår ateljerista på morgonen, under vår PUT tid samt fredag förmiddag.


 
Målet är att barnen ska få en lugn och trygg inskolning och att känna glädje i att komma till Rönnen. De behöver också komma in i rutiner och känna sig "hemma" i våra lärmiljöer. Det är viktigt att de känner trygghet i att våga ta för sig och att utforska material samt delta i olika aktiviteter. Vi kommer att arbeta ihop gruppen så att barnen känner en gemenskap och en tillhörighet i barngruppen samt att var och en känner att de är en tillgång för varandra i gruppen. Vi arbetar mycket med hur man är "en bra kompis", vilket innefattar konflikthantering, att dela med sig, samarbeta,  att göra förlåt osv. Vidare uppmuntrar vi till barns delaktighet och hjälper dem med att bli självständiga individer och att känna ansvar över sig och sina saker (saker såsom egna kläder, napp, gosedjur, ryggsäck, skor m.m.). Vi kommer att ge barnen mycket tid för  självständighetsträning under våren där vi låter barnen öva på att klä på- och av sig.
 
Målkriterier: Vi vill att barnen kommer hit med glada steg, att de vill vara med i samlingen, att de går och hämtar sina sovsaker när vi ska sova, eller sätter sig på en stol när vi ska äta, att de vill hjälpa till att duka/ duka av samt leker med det som de är intresserade av. Vi vill också att barnen ska vara delaktiga och på väg att bli självständiga samt ta ansvar över sig själva och andra.
 
Aktiviteter: Spontana och planerade stunder av Samling, Lera, Måla, Klippa, Klistra, Rörelse, Gemensamma lekar, Rolllekar, Egna lekar, Sinneslabbet, Utelek, Skogsutflykter, Vattenlek, Användning av Digitala verktyg såsom Ipads, Projektorer och Blue Bots, Dans, Sång och Musik. Stor omsorg läggs i barnens välbefinnande. Vi stöttar barnen i de vardagliga rutinerna och med deras självständighets träning.

Ramar för hur  hur en vecka ser ut på Rönnen finns bifogat i ett meddelande i januari 2019. 
 
Ansvar: Vi delar på ansvar för alla våra aktiviteter och rutiner. Rutinschema finns på avdelningen samt planering sker på PUT för vem som gör vad kommande vecka.
 
Dokumentation: Foto, film, tankekartor, i Unikum skickas lärlogg för hela gruppen minst en gång per månad, meddelanden med endast information skickas vid behov. I unikum görs även lärloggar för varje enskilt barn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: