Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal

Skapad 2019-01-18 08:46 i Bolbyn Borlänge
Förskola
Under de närmaste tre veckorna erbjuder vi utvecklingssamtal till alla vårdnadshavare för att få ta del av sitt barns utveckling.

Innehåll

På utvecklingssamtalen utgår vi från barngenomgångarna som gjorts på samtliga barn och de dokument som följt med från barnens tidigare avdelningar. Det är viktigt att vi lyfter allt kring barnen men tänker på hur vi formulerar och uttrycker oss samt är tydliga med att det är för barnens bästa. En del vårdnadshavare kan ha svårt att ta till sig och vill inte se att deras barn har en problematik. Vår uppgift är att förklara hur viktigt det är att barnens behov uppmärksammas samt att eventuella utredningar påbörjas för att barnen ska få bästa stöd och hjälp inför skolstarten. På kommande planeringar delger vi arbetslaget vad som framkommit under samtalen samt berättar om vårdnadshavarna haft några specifika önskemål kring barnets fortsatta utveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: