Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2019-01-18 09:10 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Innehåll

 

Bakgrund 

Högläsning gynnar barns språkutveckling och har en positiv påverkan för barn i alla åldrar. Det handlar inte bara om orden, det är lika viktigt att få sitta nära, njuta av den totala uppmärksamheten, tid för samtal och den trygghet rutinen bär med sig.

Syfte

Syftet med läslyftet är att utmana och stimulera barns språk, läs och skrivutveckling samt att ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk utifrån deras egen erfarenhetsvärld.

Mål

Utveckla barns språkutveckling och att böcker kommer bli en naturlig del i vardagen på förskolan, öka intresset för böcker. 

Metod

Vi erbjuder barnen högläsning varje dag. Vi pedagoger tänker på att utrycka oss på rätt sätt när vi erbjuder hög läsning för  barnen så fler barn ska vissa intresse för högläsning ( jag vill läsa denna saga för dig)

Vi har ett få tal böcker framme varje vecka med olika tema som barnen får välja bland. Detta hoppas vi kommer utmana till många diskutioner och utvecklas vidare till olika team arbeten. 

Utvärdering 

vi utvärderar när vi jobbat en månad och ser hur det gått, utvärdering sista veckan i februari.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: