Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik

Skapad 2019-01-18 09:36 i Gemensamt - Mjölby kommun Mjölby
Gymnasieskola
Välkommen till ett nytt arbetsområde! Planeringen är delvis baserad på s. 68-85 i boken 'Religion 1 - för gymnasiet' (Göth, Lycken Rüter & Wirström).

Innehåll

 

Vad?

Arbetsområdet handlar om etik. Det betyder ungefär 'läran om rätt och fel'. Du ska få lära dig olika teorier som kan användas för att förklara hur man bör handla i olika svåra situationer och dilemman. Arbetsområdet kommer även att handla om vad godhet är och vad som utmärker en god människa och ett gott liv i olika livsåskådningar.

 

Använd lärandematrisen nedan för att följa ditt lärande under veckorna.

 

PÅ GOD VÄG

Etiska teorier

 

Jag beskriver de fyra etiska teorierna kort och kan skilja dem åt. Jag använder dem för att ge argument i en etisk fråga.

 

Jag beskriver de fyra etiska teorierna och hur och när de har uppkommit. Jag använder dem för att ge relevanta argument i en etisk fråga.

Jag beskriver de fyra etiska teorierna och hur och när de har uppkommit. Jag kan beskriva deras styrkor och svagheter och ge minst ett exempel på kritik som har framförts mot dem. Jag använder dem för att ge relevanta argument i två eller fler etiska frågor.

Ett gott liv

 

Jag utrycker någon tanke om vad ett gott liv är och vad ett gott samhälle är utifrån dygdetik och min egen moral.

Jag uttrycker tankar om olika sätt att se på vad ett gott liv och ett gott samhälle är utifrån dygdetik, min egen och andras moral.

Jag uttrycker tankar om olika sätt att se på vad ett gott liv och ett gott samhälle är utifrån dygdetik, min egen och andras moral. Jag visar att jag kan dra samband mellan synen på ett gott liv och ett gott samhälle och någon aspekt som påverkar (t.ex. identitet, kultur eller historia).

 

Varför?

Syftet är att du som elev breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa.

Undervisningen ska leda till att du som elev utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar.

Du ska även utveckla följande förmågor:

1.    Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.

 

2.    Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

Hur?

TID

Det här ska vi lära/Centralt innehåll.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

v. 9

Att översiktigt redogöra för grundläggande etiska teorier: Dygdetik, Pliktetik/Regeletik, Konsekvensketik och Sinnelagsetik.

·       Delta i genomgång med etiska exempel.

·       Diskutera etiska dilemman samt moralfilosofiska frågor.

v. 10

Att redogöra för världsreligionernas grundläggande etik.

·       Delta i genomgång av etiska frågor kopplade till världsreligionerna.

·       Jämföra exempel på levnadsregler från kristendom, islam, judendom, sikhism, buddhism och hinduism.

v.11

Att göra en etisk analys.

·       Se avsnittet ”The National Anthem” från Black Mirrors första säsong.

·       Skriva analys av hur avsnittets huvudperson agerar utifrån situationen.

v.12

(lektion 1)

Att visa på kunskaper inom området Etik.

·       Skriftligt alternativt muntligt prov på etiska modeller och världsreligionernas etik.

Hur? 

Området examineras genom en skriftlig analys och ett prov (muntligt eller skriftligt).

Matriser

Etik, RELREL01

E
C
A
Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller.
Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller.
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller,
Eleven kan genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga.
Eleven kan genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga.
Eleven kan genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor.
Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
Eleven för välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: