Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taxarnas Mål och utvecklingsplan 18/19 Läslyftet del 2

Skapad 2019-01-18 09:49 i Taxinge förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Taxinge förskola avd Taxarna

Prioriterade mål ht-18

Delmål 2: Samtala om texter

 

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Nuläge

° Uppstart Läslyftet del 2.

° Spontan högläsning, samling med sagopåsar & flanosagor

Utveckling pågår när barnen

° Aktivt deltar i vårt läsprojekt;

° Aktivt deltar i bildpromenader och under högläsnings tillfällena vi erbjuder.

° Varje barn är aktiva och frågar och funderar under sagorna ( Barns inflytande och lärande)

° Barnen själva illustrerar sagan genom bildpromenad och sagopåsar ( Barns utveckling och lärande)

Så ska vi arbeta för att nå dit

° Smågrupper där vi kan fördjupa oss i vårt tema "Alla får åka med" i olika arbetssätt 

° Samlingar med boksaga, bildpromenad, ipad och smartboard

° Samarbeta med föräldrar-barn, kring läsprojektet, uppmaning om vikten om läsning och information via Unikum

Så här ska vi följa upp

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under  Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: