Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen - v.4 - Lilla Älgen

Skapad 2019-01-18 10:20 i Fsk Lek & Lär Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Tema kroppen - Lilla Älgen v.4

 

Syfte

Utifrån målen från läroplanen för förskolan:

-         utvecklar sin motorik och kroppsuppfattning […]

-         utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

-         utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

-         förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Mål

-         Att barnen är aktiva under aktiviteterna

-         Att barnen uttrycker sig verbalt

-         Att barnen använder matematiskt uttryck för att uppfatta vardagliga sakers storlek

-         Att varje barn försöker samarbeta med en kompis när vi gör gummisnoddsleken

 

Fokusområde

Kroppsdelarna; Midja, skuldra, ryggrad, höft.

 

Genomförande

Material som behövs till aktiviteterna: Måttband, vardagliga saker på förskolan, gummisnoddar och rock-ringar.

 

Tisdag förmiddag

Vi samlar oss på Lilla Älgens samlingsmatta efter fruktstunden. Först kollar vi på veckans sång på Youtube för att lära oss melodin på den nya sången. Därefter gör vi veckans ramsa tillsammans med skelettmodellen som vi har på Lilla Älgen. Barnen får frågan om de vet vart midjan, skuldran, höften och ryggraden sitter. Vi undersöker detta tillsammans och visar konkret med våra kroppar. Därefter tar vi fram ett måttband och mäter allas midjor. Barnen får sedan i uppdrag att mäta olika vardagliga saker som vi tar fram. Detta ska stimulera barnens förmåga att uppfatta sakers storlekar i matematiska enheter, såsom centimeter.

 

Onsdag förmiddag

Efter fruktstund går vi till gymnastiksalen och samlar oss på golvet, där vi sjunger veckans sång och ramsa tillsammans. Vi tar reda på om vi kan rocka med rock-ringar genom att använda våra höfter och midja. Därefter gör vi en lek där två barns ben ska lindas ihop med gummisnoddar och kunna gå från ena sidan av rummet till den andra tillsammans. Vi avslutar med fri lek i gymnastiksalen innan vi går tillbaka till Lilla Älgens rum på förskolan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: