Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music!

Skapad 2019-01-18 10:42 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Did you know that the average person spends about 14 years of their life just listening to music? Research has shown that music activates certain parts of our brains that make us feel happy, confident and focused. No wonder why almost everyone loves music! In this unit, you will get to practice listening- as well as reading comprehension, analyze music videos and write a few different texts. In addition, you will also learn about something called "idioms". Let's go!

Innehåll

Tid: v. 5-11

 

Arbetsupplägg:

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med temat ”Music”. Vi kommer att läsa texter som på olika sätt berör musik, analysera musikvideor och på olika sätt träna hörförståelse. Dessutom kommer du att få lära dig om någonting som kallas idiom. Det kommer som vanligt också att bli en muntlig och en skriftlig bedömningsuppgift.

 

 

Mål:

  • Träna läs- och hörförståelse

  • Träna förmågan att formulera dig i tal och skrift

  • Lära dig några vanliga engelska idiom

  • Utöka ditt ordförråd

 

 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på din muntliga presentation samt skrivuppgifterna. Bedömning av dina förmågor sker dessutom löpande under arbetets gång. Det är därför viktigt att du arbetar under lektionstid. Jag kommer att samla in vissa av de övningsuppgifter vi gör under lektionstid och de kommer att räknas med i slutbedömningen när du får betyg i vår.

 

 

 

LINKS

1. What instrument am I? - http://www.funtrivia.com/playquiz/quiz210000180ba88.html

2. What instrument am I? (Pictures) https://www.triviaplaza.com/musical-instruments-1-quiz/

3. David Guetta feat. Sia - Titanium https://www.youtube.com/watch?v=JRfuAukYTKg&feature=youtu.be

4. Lyrics training - https://lyricstraining.com/

5. How much do you know about Pop? https://www.factmonster.com/take-quiz/pop-music

6. What musical instrument are you? https://www.playbuzz.com/alyssap/what-musical-instrument-are-you

7. Listening comprehension + quiz BOY BANDS  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/upper-intermediate-b2-listening/boy-bands

 

 

 

 

 

Matriser

Music! Muntlig presentation.

Nivå 1 (E)
Nivå 2 (C)
Nivå 3 (A)
INNEHÅLL
Innehållet är kortfattat men följer instruktionen.
Innehållet är relativt fylligt och du kan ge några enstaka exempel.
Innehållet är fylligt och du kan ge flera exempel.
FLYT OCH LEDIGHET
Du formulerar dig enkelt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig begripligt. Du är beroende av dina stödord och läser stora delar innantill.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang. Du behöver ibland läsa innantill och/eller har övat in hur du ska formulera dig.
Du formulerar dig med gott flyt. Du binder ihop meningar till längre sammanhängande resonemang. Du pratar utan att läsa innantill eller ha övat in ordagrant vad du ska säga.
ORDFÖRRÅD
Grundläggande förråd av ord och enkla uttryck.
Relativt brett och varierat ordförråd.
Brett och varierat ordförråd.
GRAMMATISKA STRUKTURER
Ibland formulerar du dig otydligt pga. grammatisk osäkerhet, men helheten är begriplig.
Du använder vanliga strukturer relativt exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.

Music! Skriftlig uppgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
INNEHÅLL
Tillräckligt fylligt för att lösa uppgiften. Instruktionerna följs.
Relativt fylligt innehåll.
Fylligt innehåll.
GRAMMATISKA STRUKTURER
Du bygger i huvudsak enkla och begripliga meningar.
Du bygger begripliga meningar med viss variation. Ganska stor grammatiskt korrekthet.
Du bygger i huvudsak korrekta, varierade meningar. I stort sätt helt korrekt grammatik.
RESONEMANG/ARGUMENTATION
Du kan återge någon egen tanke/åsikt på ett begripligt sätt.
Du kan framföra åsikter genom att ge några argument/tankar och exempel. Lyckas relativt väl med att få fram ditt budskap.
Du framför åsikter och argumenterar/resonerar trovärdigt. Ger träffande exempel och lyckas väl med att få fram ditt budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: