Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik vt 2019- Enkla mekanismer och uppfinningar

Skapad 2019-01-18 11:19 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Teknik
Människor har använt enkla mekanismer väldigt länge och använder dem än i dag. Detta för att underlätta vår vardag. Vi ska ta en liten titt på hur de fungerar och hur de kan sammarbeta för att skapa mer avancerade mekanismer.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Att använda och förstå de begrepp vi använt i arbetsområdet
 • Att tillverka egna konstruktioner efter enkla instruktioner
 • Att göra skisser och ritningar till de tillverkade konstruktionerna
 • Att känna till lite om teknikens utveckling

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar i klassrummet
 • Diskussioner och samtal
 • Förklarande filmer och bilder som komplement till lärarens genomgångar
 • Bygga enkla tekniska lösningar

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom Laborationer, hur du löser problem och dokumenterar
 • Genom att förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använda dig av de nya begreppen inom arbetsområdet
 • Genom att förstår nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen
 • Genom att kunna dra slutsatser om vilken lösning som är bäst i olika situationer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik- Enkla mekanismer och uppfinningar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska lösningar som du känner till och någon del i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt
Konstruktion
Du kan bygga enkla tekniska lösningar. Du gör enkla fysiska modeller.
Du kan bygga och förbättra enkla tekniska lösningar. Du testar sätt att lösa problem och du gör utvecklade fysiska modeller.
Du kan bygga och förbättra enkla tekniska lösningar. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och du gör välutvecklade fysiska modeller.
Historia m.m.
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några uppfinningar eller uppfinnare.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och ge exempel på någon uppfinning eller uppfinnare och hur de har påverkat vår vardag.
Dessutom kan eleven på ett väl utvecklat sätt beskriva och ge exempel på några uppfinningar eller uppfinnare och hur de har påverkat vår vardag.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: