Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "Mitt extra liv"

Skapad 2019-01-18 11:47 i Västra skolan Falun
Vi går till Trelleborgs bibliotek, bekantar oss med det och ni får med bibliotikarien och mig hjälp att välja en bok. Boken läser ni enligt ett lässchema och varje onsdag skriver du läslogg på lektionen.
Grundskola 7 Svenska
Vi läser en gemensam skönlitterär bok, arbetar med lässtrategier och för läslogg.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Genom att läsa, fundera, diskutera och skriva tränar du på att bearbeta, förstå, analysera och tolka det du läser. Du får dessutom träna på att förmedla dina tankar och åsikter.  

Undervisningen

 • Läsning 
 • Läslogg efter varje lektion
 • Språkutvecklande arbetssätt via lässtrategier
 • Läsflyt
 • Läsförståelse
 • Boksamtal

Bedömning

Bedömningsunderlaget kommer att vara det arbete som eleverna lämnar in i respektive läslogg. 

Bedömningen sker enligt matrisen som finns under fliken kunskaper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: