Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyga högt ett läsprojekt

Skapad 2019-01-19 18:07 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer under ett par veckor att arbeta med läsning av boken "Flyga högt". Du kommer att få läsning, läsförståelse, att lyssna och delta i diskussion, att reflektera, analysera och diskutera bokens innehåll utifrån olika perspektiv. Du kommer också att få träna din förmåga att uttrycka dig skriftligt i några olika genrer.
Grundskola 8
Att läsa böcker ska vara roligt och kännas meningsfullt! Vi kommer under ett par veckor, v. 4-10, att arbeta med läsning av boken "Flyga högt". Vi kommer att träna flera olika förmågor i detta arbetsområde: - läsa och läsförståelse - lyssna och delta i diskussion - att uttrycka och presentera våra åsikter i olika frågor - att skriva i olika genrer - att göra kopplingar mellan texten och dig själv, texten och andra texter samt texten och omvärlden

Innehåll

Grovplanering

v. 4

- Jag presenterar boken "Flyga Högt" + författarinnan Katarina von Bredow 

- Vi går igenom LPP och de förmågor vi kommer att träna samt bedöma

- Jag läser det inledande kapitlet högt och därefter får ni läsa vidare på egen hand.

- Jag delar ut de diskussionsfrågor som ni ska vara beredda att delta i gruppdiskussion kring tisdag v.5 

- Till tisdag  v.5 ska ni ha läst fram till s. 45 

v. 5  

- Gruppdiskussion utifrån de frågor ni har fått. Vi sammanfattar gruppdiskussionerna gemensamt. 

- 15 min högläsning och därefter tyst läsning. 

- Jag delar ut frågor som ni ska fundera över till torsdag v. 6. 

-  Till tisdag v.6 ska ni ha läst fram till s.123. 

v. 6 

- Vi sammanfattar tillsammans bokens handling så här långt. 

- Ni får ca 30 minuter på er att skriftligt skriva kring de frågor ni fått till denna veckas läsning. 

- Tyst läsning. 

- Till tisdag v.7 ska ni ha läst fram till s.186 och besvarat de frågor som ni har fått med er.  

v. 7 

- Vi sammanfattar tillsammans bokens handling så här långt. 

- Vi arbetar i grupper och diskuterar de svar ni har med er på frågorna som ni fått. 

- Tyst läsning. 

- Till tisdag v.9 ska ni ha läst fram till s.  226.

v. 9  

- Vi sammanfattar tillsammans bokens handling så här långt. 

- Under lektionstid kommer ni att få skriva en fortsättning på det sista kapitlet ni läste. Hur tror du att det fortsätter? Under ca 60 min lektionstid kommer du att få skriva din fortsättning i berättande form. Din text ska vara på ca 1A-4 sida. 

- Jag delar ut och går igenom de kopplingar (text till dig själv, text till text och text till omvärlden som du ska fundera över till tisdag v. 10). 

 - Till tisdag v.10 ska du ha läst ut boken. 

v. 10

- Under lektionstid kommer du att få skriva minst en koppling till dig själv, en till en annan text och en till omvärlden utifrån boken "Flyga högt". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: