Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2019-01-20 13:32 i Västra skolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 Matematik
Under v. 49-3 kommer vi att jobba med detta område och provet är v. 3.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

 • hämta fakta ur tabeller och rita tabeller

 • beräkna medelvärde och bestämma typvärde, median och variationsbredd

 • läsa av och tolka olika typer av diagram

 • rita stapeldiagram, stolpdiagram, och linjediagram

 • presentera en enkel undersökning i en tabell och i ett diagram

 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitletBegrepp att kunna använda och förklara:

 

 • tabell, kolumn, rad, tabellhuvud, frekvens, frekvenstabell, lägesmått, medelvärde, typvärde, median, spridningsmått, variationsbredd, stapeldiagram, cirkeldiagram, stolpdiagram, vågrät axel, lodrät axel, linjediagram 

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 7.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

Kunskapsbedömning sker utifrån:

-
Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang

-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder

-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt

- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

Matriser

Ma
Statistik

Insats krävs
>>
>>>
>>>>
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: