Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thailändska åk 7-8 vatten

Skapad 2019-01-20 13:56 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 7 – 8 Modersmål
Vi ska ge eleverna kunskaper och förmågor i språket för att använda språket i vardagsliv, förstärka ordförråd och jämföra mellan thailändska och svenska kultur, traditioner och högtider. förstärka sin identitet.

Innehåll

Syfte

- formulera sig och kommunicera i tal ,skriv.

- använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften  som enkla och passar  eleverna nivå.

-eleven får lära sig om en av   thailänska högtider.SONGKRAN 

- använda hjälpmedel   ordkort   för stavning och ordförståelse.

-eleven ska kunna skriva berättelse om SONGKRAN minst halva sidan av A4

 

Konkretisering av målen

- läsa en berättelse som    handlar om  vatten och eleven får lära sig en av thailändska högtider( SONGKRAN )

- samtala  och diskutera samt återberätta om berättelsen och anknyta till deras erfarenheter.

- tolka texten ur till svenska och  jämföra

- skriva en text sammanfattning  .

- använda mobiltelefon ,data, böcker , bilder  ordkort som  hjälpmedel .

- titta på en dokoment film som handlar om SONGKRAN

- eleverna skriva  sina egna tanka  vad  filmen handlar om . 

Undervisning

- Eleven läser nya ord och använder  bilder , ordkort  som hjälpmedel .

- Eleven läser tillsammans på projektor .

- Eleven sammanfattar  fakta ur texten.

- Eleven samtalar, diskuterar, återberättar och tolkar berättelsen  och anknyta till deras erfarenheter.

- Eleven skriver en text sammanfattning  som passar eleverna nivå.

- Eleven tittar på en kort film om( SONGKRAN ) och återberättar.

- Eleven skriva  om  SONGKRAN festivalen.( minst halva A 4  )

- Eleven svarar på frågorna.

-Grupparbete

Bedömning

Jag ska bedöma din förmåga att.

 • formulera dina tankar i tal och skrift,
 • återberätta en text du har läst,
 • läsa olika ålderanpassande typer av texter,
 • skriva  texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och  a grammatiska regler
 • delta aktivt i grupparbete.
 • lämna in läxorna i regelbunden.
 • att skriva återberättande text  som eleven har läst

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: