Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 HT-18 Beskrivande text (fakta om ett djur)

Skapad 2019-01-20 14:29 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
I samband med att vi arbetar om Sverige på geografin kommer du att få lära dig hur en beskrivande text är uppbyggd. Arbetsområdet resulterar i en faktatext om ett landskapsdjur.

Innehåll

Genom materialet Zick Zack Skrivrummet Åk 4 kommer vi att:
- lära oss uppbyggnaden av en beskrivande text (stycken med underrubriker).
- lära oss språkliga drag för en beskrivande text (verb, adjektiv och kommatecken vid uppräkningar).
- läsa olika exempeltexter och diskutera bra och mindre bra saker med texterna.
- gemensamt skriva en beskrivande text och hjälpa varandra att få den bättre.
- avsluta området med att skriva en egen beskrivande text (om ett landskapsdjur).

Du kommer dessutom att få lära dig:
- hur man söker efter fakta i olika källor.
- hur man väljer ut lämplig fakta, skriver stödord i en mall och sedan formulerar egna meningar under lämplig underrubrik.
- hur man använder olika ordböcker för att ta reda på hur ord stavas och vad de betyder.

Uppgifter

 • Läsa igenom planering+matris

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Beskrivande text - fakta om ett djur

--->
--->
--->
--->
Struktur och innehåll
Jag skriver
utan inledning.
en kort inledning med några fakta.
en inledning med flera relevanta fakta.
en tydlig inledning med flera relevanta fakta.
Jag använder
inte underrubriker.
någon enstaka underrubrik.
några underrubriker med relevant fakta.
flera underrubriker med relevant fakta.
Jag
behöver mycket stöd i att välja ut stödord från källan. behöver mycket stöd i att formulera egna meningar med hjälp av stödorden. skriver av flera meningar från källan.
behöver lite stöd i att välja ut stödord från källan. behöver lite stöd i att formulera egna meningar med hjälp av stödorden. skriver av några meningar från källan.
väljer ut egna stödord från källan/källorna. formulerar egna meningar med hjälp av stödorden.
Språk
Jag skriver
med olika tempus.
det mesta i presens (nutid).
i presens genom hela texten.
Jag
skriver endast korta meningar utan sambandsord.
använder något enstaka sambandsord (t.ex. och, men, för att) så att meningen blir längre.
använder några olika sambandsord (t.ex. och, men, för att) så att meningarna blir längre blandar långa och korta meningar för att få flyt i texten.
Jag använder
inga beskrivande verb. inga adjektiv.
några beskrivande verb, t.ex. klättrar, gömmer, föds. några adjektiv, t.ex. liten, mörkbrun, taggig.
flera beskrivande verb, t.ex. klättrar, gömmer, föds. flera adjektiv, t.ex. liten, mörkbrun, taggig.
beskrivande verb och adjektiv på ett naturligt sätt.
Stavning
Jag
stavar så att läsaren har svårt att förstå vad jag menar.
har stavfel, men läsaren förstår vad jag menar.
stavar de flesta ord rätt.
stavar rätt.
Skiljetecken och stor/liten bokstav
Jag
använder för få skiljetecken för att läsaren ska förstå texten. blandar stora/små bokstäver.
använder ibland skiljetecken (punkt och kommatecken) och stor/liten bokstav rätt.
använder för det mesta skiljetecken (punkt och kommatecken) och stor/liten bokstav rätt.
använder skiljetecken (punkt och kommatecken) och stor/liten bokstav rätt.
Källor
Jag
behöver mycket stöd i att välja ut lämplig fakta från en källa.
behöver lite stöd i att välja ut lämplig fakta från en källa.
väljer ut lämplig fakta från en källa på egen hand.
väljer ut lämplig fakta från två olika källor på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: