Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Former och Figurer (Geometri)

Skapad 2019-01-20 16:35 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Matematik
Det här området komer att bli ett riktigt triangeldrama! Vi får dock hoppas att undervisningen inte blir allt för fyrkantig och cirkulera för mycket. Alla dessa begrepp är kopplade till geometriska former. I det här avsnittet komer vi att lära oss hur man beräknar omkrets, area, storlek på vinklar och innebörden av ett antal geometriska figurer!

Innehåll

Innehåll

Mål för arbetet

Inom geometri arbetar vi med att förstå egenskaper hos figurer. Målet är att du ska lära dig namnet på ett antal figurer och förstå deras egenskaper. Du ska även förstå och använda begreppen vinkel, symmetri, area och omkrets.

Vad ska du kunna?

 • Innebörden av en vinkel
 • Innebörden av symmetri
 • Följande geometriska former: Parallellogram, Rektangel, Kvadrat, Romb, Triangel. Samt dess egenskaper och olika typer.
 • Vinkelsumman av månghörningar
 • Beräkning av area och omkrets för månghörningar

 

Vilka förmågor ska du träna?

 • Problemlösning
 • Begrepp
 • Metod
 • Kommunikation
 • Resonemang

Undervisning och arbetssätt

André håller korta genomgångar och eleven arbetar med uppgifter. Uppgifterna fördelas mellan enskilda övnningar, gruppdiskussioner och praktiska moment. Du lämnar veckovis in det du har gjort för feedback.

 

Elevinflytande

Du väljer själv vilken typ av uppgifter du fokuserar på och vad du behöver träna på. Elever kommer överens på med lärare om fördelningen mellan föreläsning och självständigt arbete.

Bedömning

Muntlig examination i grupp

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Former och Figurer (Geometri)

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Problemlösning
Du kan lösa grundläggande geometriska problem med en enkel metod
Nivå 1 + Du kan lösa grundläggande geometriska problem med en enkel metod och ge något alternativ på lösning
Nivå 2 + Du kan lösa mer komplexa problem med en fungerande metod
Nivå 3 + Du kan lösa mer komplexa problem med en effektiv metod och kunna värdera olika metoders effektivitet i sammanhanget
Begrepp
Du kan begreppen vinkel, månghörning, triangel, parallellogram, rektangel, kvadrat, romb, area, omkrets, symmetri men kan inte förklara dem helt. Du kan använda begreppen i rutinmässiga sammanhang.
Nivå 1 + du kan ge en förklaring med egna ord vad begreppen innebär och kan använda dem i välkända sammanhang
Nivå 2 + du kan ge en förklaring av begreppen med gott mattematiskt språk och använda dem i bekanat sammanhang
Nivå 3 + du kan förklara begreppen med ett korrekt mattematiskt språk/exakta definitioner och använda dem i nya sammanhang
Metod
Du kan använda rutinmetoder för att uppskatta storlek på vinklar och beräkna area och omkrets för månghörningar
Nivå 1 + du kan använda metoderna i välkända sammanhang
Nivå 2 + du kan använda metoderna i bekanta sammanhang
Nivå 3 + du kan använda metoderna i nya sammanhang
Resonemang/Kommunikation
Du kan redovisa lösningar på problem muntligt och skriftligt och inte bara "skriva ett svar"
Nivå 1 + du kan ge en förklaring på hur du har löst ett problem samt resonera kring rimligheten av ditt svar/lösning
Nivå 2 + du kan resonera och redovisa i flera led hur du tänker och om rimligheten
Nivå 3 + du använder och redovisar på ett tydligt sätt hur du löser ett problem skriftligen och du kan bemöta mattematiska argument och fördjupa dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: