Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skiss och Ritteknik

Skapad 2019-01-20 17:10 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Teknik
Lektionstillfällen där din lärare kommer att visa dig grundläggande och mer välutvecklade kunskaper inom skiss och ritteknik. Du kommer också att lära dig ord och begrepp inom skiss och ritteknik. Till slut kommer en genomgång av vilka förmågor som bedöms samt kunskapskraven.

Innehåll

 

Manuell skiss/ritteknik (Maskinritning)

 

Beskrivning av uppgiften:

 •    Skissa av din mobil (framsida, baksida och sidorna).
 •    Märk ut vad de olika delarna finns och beskriv med pil vad de betyder (Vad slags funktion).
 •    Rita ut i skala 1:1 tre olika vyer av din mobiltelefon.
 •    Sätt ut de olika konturlinjerna
 •    Måttsätt (mm) vyerna.
 •    Gör uppgift 3-5, men med skala 1:2.

Ord och begrepp

• Skiss

• Ritning (maskin)

• Vyer

• Linjer

• Skala

Synlig konturlinje

Skymd konturlinje

Linje för måttsättning

Centrumlinje

Planering

Arbete startar V.47

Arbetet slut V.4

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Kunskapskraven i Teknik för år 7-9.

E
C
A
4. Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5. Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: