Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsfrågor, Etik och Moral

Skapad 2019-01-20 17:58 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad är egentligen meningen med livet? Vad är viktigast i livet? Liknande livsfrågor möter alla människor i livet och varje människa hittar sina svar på olika sätt, men det som är likt för många människor är att de hittar svaren inom sin religion.

Innehåll

Undervisningens innehåll. Vad?

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med och diskutera olika livsfrågor och varför det är så viktigt för många att finna svaren på livsfrågorna. 
Vi kommer också att diskutera etik och moral. Vad är egentligen att göra gott? Hur värderar vi människors lika värde och rättigheter? Här kommer vi diskutera olika moraliska frågor dilemman i elevnära frågor utifrån etiska begrepp. 

Hur ska vi arbeta?

Gemensamma genomgångar.

Diskussioner och samtal i grupp som vi delger varandra.

Läsa texter, lyssna på musik och titta på filmer som tar upp olika livsfrågor.

Göra dramatiseringar av moraliska och etiska dilemman/problem.

Göra värderingsövningar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du;

deltar i samtal och diskussioner. 

kan använda olika ämnesspecifika ord och begrepp.

kan göra medvetna moraliska och etiska ställningstaganden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Etik och moral

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Etik och moral
Resonera och argumentera kring etik och moral.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etiska begrepp
Kunna använda dig av ord som rör etik och moral och veta vad dessa betyder
Du använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: