Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikmatris Prov decimaltal

Skapad 2019-01-20 18:03 i Ängsnässkolan Huddinge
Bedömning av de olika förmågorna i matematik för åk 6
Grundskola 5 Matematik
Vi har haft ett matematikprov om decimaltal, här kommer en sammanfattande bedömning.

Innehåll

 

Decimaltal

Problemlösning

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
    Ma

Matriser

Ma
Matematmatikprov decimaltal

Lägre
>
>
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du har ännu inte visat din förmåga på detta prov.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Exempel Du väljer rätt metod och har visar att du kan alla räknesätt i uppgifterna 1-8.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat. Exempel Du väljer rätt metod och har visat att du kan de flesta av uppgifterna 1-8.
Kommunikation
Redovisa uträkningar
Du har ännu inte visat din förmåga på detta prov.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Exempel Du har visat uträkningar på de flesta uppgifterna i provet.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt. Exempel Du har redovisat uträkningar på de flesta uppgifter på provet och problemlösningarna ska vara lätta att följa.
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du har ännu inte visat din förmåga på detta prov.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Exempel Du använder en enkel metod som löser problemuppgifterna, alla svar måste inte vara rätt.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Exempel Du använder en smidig metod som löser två av problemen, svaren måste vara rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: