Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Division och tal i bråkform

Skapad 2019-01-20 19:18 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Matematik
Under detta arbetsområde kommer du att få jobba med att dela upp tal/föremål i grupper. Du kommer också att få lära dig grunderna inom bråk. Hel, halv, fjärdedel, tredjedel.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du ska kunna:

 • dela i lika stora grupper.
 • känna till begreppet bråk.
 • grunderna inom bråk.
 • huvudräkningsuppgöifter till kapitlets innehåll.

 

Undervisningens mål:

Du kommer att få träna på detta genom att:

 • med bildstöd dela upp ett antal i två och fyra lika stora grupper (delningsdivision).
 • med bildstöd dela in ett antal i grupper om två, tre och fyra, fem och sex (innehållsdivision)
 • räkna hur många delar en figur är delad i.
 • måla en halv, tredjedel och fjärdedel av en figur.
 • undersöka bråkcirklar med hjälp av laborativt material.
 • rita en bild som stöd vid problemlösning.
 • delta i samtal och diskussioner 
 • svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll.

 

 

 Vad bedöms?

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns beskrivna här ovan.

Hur sker bedömningen?

Efter arbetsområdet gör eleverna en diagnos och ett summativt prov.

 

Begrepp: division, täljare, nämnare, kvot, bråk, spegelvänd, en halv, hälften, en tredjedel, enfjärdedel, en sjättedel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: