Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation vt 2019

Skapad 2019-01-20 19:30 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation

Innehåll

 

Kommunikation Vt. 2019

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • samspela med andra,
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • söka information från olika källor, och
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

 

(Lgr11)

 

 

 

Centralt innehåll

 

I årskurs 1–3

 

Samspela, tala och samtala

 

 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under rasten eller med digitala verktyg.
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

 

 

 

 

 

Tolka och förstå

 

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

 

 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

 

Informationssökning

 

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.

 

 

 

I årskurs 4–6

 

Samspela, tala och samtala

 

 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbiblioteket eller med digitala verktyg.
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

 

Tolka och förstå

 

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

 

 

 

Informationssökning

 

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.

 

 

 

I årskurs 7–9

 

Samspela, tala och samtala

 

 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

 

Tolka och förstå

 

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

 

Informationssökning

 

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på internet.

 

 

 

 

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.

 

(Lgr11)

 

 

 

 

 

Mål: Vad ska jag lära mej? (Utefter var och ens förutsättningar)

 

 • Kunna initiera och avsluta kommunikation och uttrycka egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

 • Kunna tolka andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

 • Kunna reagera igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

 • Kunna på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt. Kunna delta i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

 • Kunna identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

 

 

Våren 2019

 

Hur: undervisning

 

Genom att delta/aktivt medverka i ämnesområdet. Du kommer att arbeta med följande:

 

 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbiblioteket eller med digitala verktyg.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

 

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.

 

 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

 

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.
 • V.6 börjar vi arbeta med förmågecirkeln. Ett arbete som ska synliggöra elevernas lärande. I cirkeln ingår orden kommunikation, reflektion, kreativitet, samarbete, ansvar. Detta görs med kort som visas när vi arbetar med de olika orden.

 

 

 

I undervisningen använder vi tecken som stöd, tal, bilder, konkreta föremål, samtalsapparater, Widgit Go (app. till iPad/iPhone som används främst för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd) för att förstärka kommunikationen.

 

 

 

 

 

Hur eleverna visar sina förmågor.

 

Genom att efter förmåga delta/genomföra/beskriva/kommunicera under lektionerna.

 

Bedömning: Personalen stämmer av varje dag mot Lpp samt elevens IUP. Kontinuerlig formativ och summativ bedömning. Personalen stämmer av varje dag med varandra samt vid arbetslagsträffar 1g/v.

 

Big 5: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedurförmåga,

 

           metakognitiv förmåga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

KOM
Mölndals stad -Kommunikation (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
 • KOM   samspela med andra,
 • KOM   tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM   söka information från olika källor, och
 • KOM   använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
...
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
...
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: