Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superspännande - berättande text

Skapad 2019-01-20 19:38 i Lillegårdsskolan Partille
I arbetsområdet med berättande texter får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Spännande berättelser vill locka dig att läsa vidare och det kan tex vara äventyrsberättelser, spökhistorier och mysterier.

Innehåll

Syfte


Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med berättande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en berättande text. (Förkunskap/förförståelse)

2. Lära dig hur en berättande texts (äventyrsberättelse) berättarkurva är uppbyggd, med en inledning, en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas samt en avslutning som knyter ihop berättelsen.

3. Lära dig hur man använder språket för att skapa spännande miljöer och bygga upp spänning.

4. Lära dig det språk, ord och begrepp som är typiskt för texttypen samt hur du använder dessa för att skapa en beskrivande text.

5. På egen hand kunna planera och skriva en berättelse med titeln I huset bredvid. 

Arbetssätt

- Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen spänningsberättelsens struktur (berättarkurva).

- Du kommer att få arbeta med de språkliga drag som används för att skapa spänning, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen, ibland inleda meningar med adverb eller en preposition, använda liknelser samt variera meningslängden.

- Nu ska du få planera och på egen hand skriva en spännande berättelse där du visar den kunskap du lärt dig under arbetet. Texten ska bearbetas och redovisas.

- Slutligen bedömer du din berättande text med din lärare.

- Utvärdering av arbetsområdet 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:.Förmågan att:
- förstå syftet med en berättande text.
- kunna hålla skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd.
- kunna använda strukturen för en berättande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en berättande text , som olika berättartekniska grepp, ordval, meningsbyggnad m.m

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella berättande texten du skriver parallellt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: