Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9 - Algebra

Skapad 2019-01-20 21:24 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Funktioner och algebra - Kap. 2 - Matematik Direkt 9
Grundskola 9 Matematik
Man använder begreppet funktion när man i matematiken vill beskriva ett samband mellan två variabler som är beroenden av varandra. Efter att ha jobbat med detta område ska du kunna läsa av och tolka funktioner i grafer och tabeller. Du ska kunna rita funktioner i ett koordinatsystem samt förstå och använda "Räta linjens ekvation". DU ska även träna vidare på att se talföljder och mönster.

Innehåll

Mål - Syfte, centralt innehåll och konkritiserade mål

ORD ATT KUNNA:
Grön kurs: funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd
Röd kurs: första kvadreringsregeln, andra kvadreringsregeln, konjugatregeln 

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 • tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder
 • använda räta linjens ekvation

 

 

 

 

Kunskaper att jobba mot (högre måluppfyllelse):

I den här kursen får du lära dig att:

 • använda kvadreringsregler
 • använda konjugatregeln
 • uttrycka formler på olika sätt
 • lite om exponentialfuntioner
 • lite om potensfunktioner

Bedömning 

Bedömningen görs dels på matteprov samt under lektionerna vid det individuella arbete, muntliga och skriftliga lösningar.

Prov v.6

 

Film om funktioner och algebra "Kap. 2"

Film om funktioner och algebra

https://www.youtube.com/watch?v=M5B37Dp9lls&list=PLC0uA88O8pF859KulljaiR7taLDIVbqFm

Film om kortdivision

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2207&no_cache=277076387

Film om multiplikation med flersiffriga tal

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2206&no_cache=1592803289 

 Film om grundpotensform

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2208&no_cache=1410178398

Film om negativa tal på tallinjen

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2227&no_cache=221454197

Film om att räkna med positiva och negativa tal

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2229&no_cache=2043992729

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

vecka

 

det här gör vi

2-3

 

räta linjens ekvation (NOKflex)

linjära ekvationer (NOKflex)

linjära funktioner (NOKflex)

4

 

fortsätta med linjära funktioner (NOKflex)

Från matteboken: Talföljder och mönster s 52-53 

ekvationssystem (NOKflex)

överkurs: ersättningsmetoden (NOKflex)

5

 

konjugat- och kvadreringsreglerna (NOKflex)

Från matteboken: Pythagoras sats och kvadreringsregler s 66

Från matteboken: Samma formel - på olika sätt s 67

överkurs: exponential och potensfunktioner (NOKflex)

6

 

Sammanfattning och diagnos (NOKflex)

Repetitionsuppgifter 

Prov på kapitlet algebra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: