Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Youtube-dans vt 19

Skapad 2019-01-20 21:25 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömningsmatris för arbetsområdet "Dans och rörelse till musik".
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Dansuppgift där eleven får välja om den vill göra momentet enskilt eller i grupper om max fyra personer.

Innehåll

Upplägg

Vi kommer att jobba med detta moment under fyra lektioner med redovisningar under lektion fyra.  Målet är att ni enskilt eller i smågrupper om 2-4 personer ska framföra en dans som finns på Youtube. Ni får välja vilken dans ni vill framföra, dock måste det finnas en video där dansen visas som ska spelas upp inför redovisningen på bildkanonen i idrottshallen, så att alla i klassen kan delta vid redovisningen. För dem som inte hittar någon låt har vi valt ut tre låtar som ni kan använda er av, antingen gör ni den rakt av eller så gör du/ni vissa förändringar så att dansen passar dig/gruppen bättre. (Görs anpassningar meddelas detta till gruppen innan dansen redovisas). Efter lektion ett ska alla grupper ha valt och redogjort för sin lärare vilken dansvideo som gruppen/eleven ska framföra vid redovisningen.

De tre låtar vi valt är:

https://www.youtube.com/watch?v=0SG16_kWpe0

https://www.youtube.com/watch?v=x87B1pjR3H0

https://www.youtube.com/watch?v=0t-ZfSBs6gU

Syfte 

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  • praktiskt genomföra fysiska aktiviteter och öka tilltron till sin egen fysiska förmåga.

Undervisning

Eleverna kommer att få.

   -välja en musikvideo med dans, spela upp den för er idrottslärare och visa att ni kan hitta takten,

 - träna på att räkna takter och se hur musiken är uppbyggd,

 - genomföra rörelser/danser i takt till musik. 

Redovisning

Ni ska spela upp er musikvideo och genomföra er dans tillsammans med klassen. Alla danser kommer att spelas in för att vi ska kunna sambedöma era danser, filmerna kommer att raderas efter att de bedömts. Skulle någon grupp inte vilja framföra sin dans inför klassen så finns möjlighet att spela in dansen och skicka in den via Unikum.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • anpassa dina rörelser till dansen,
  • i danser anpassa dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

För ett E

Du genomför dina rörelser till viss del i takt till musiken. Du kanske kommer av dig någon gång, men hittar då tillbaka till dina rörelser. 

För ett C

När du genomför dina rörelser visar du en god känsla för takt och rytm. Du har ett flyt i din dans och vet vilken rörelse som kommer härnäst.

För ett A

När du genomför din dans visar du en mycket god känsla för takt och rytm. Du har ett flyt i din dans och stannar aldrig upp, du vet vilken rörelse som kommer härnäst och du vet när varje ny rörelse ska börja.

 

 

 

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA kunskapskrav åk 7-9

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
Eleven anpassar inte sina rörelser till takt, rytm och sammanhang, eller momentet är ogjort.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: